Czech Republic

Tottenham a adept na titul. Mourinho to odmítá. Nejsme kůň do dostihů, říká

Tottenham naposledy v nedìli hrál na Chelsea, jednoho z konkurentù o pøední pøíèky takøka nepustil na dostøel, získal bod za bezbrankovou remízu a udržel první pøíèku o skóre pøed Liverpoolem.

Titul? Nepøehánìjte. Tak nìjak reagoval trenér Mourinho, kterı použil své dávné pøirovnání právì z doby, když v roce 2014 vedl právì Chelsea.

„Vždy ani v dostizích o titul nejsme. Nejsme kùò. Jsme jen poník,“ øekl po nedìlním duelu.

To spíš favorizuje Chelsea. „Samozøejmì jsou jedním z nejvìtších adeptù na titul, o tom není sporu. Vìøím, že pro nì není problém, že jsou dva body za námi,“ poznamenal Mourinho.

Když se tenkrát bìhem jara 2014 s Chelsea dostal na první pøíèku, øíkal: „Je to boj dvou koní (Arsenalu a Manchesteru City) a jednoho malého konì, kterı potøebuje ještì hodnì mléka a nauèit se zdolávat pøekážky.“ Chelsea skonèila tøetí za City a Liverpoolem, ale pøedstihla Arsenal.

Jeho protìjškem na lavièce Chelsea byl v nedìli Frank Lampard, jeho nìkdejší svìøenec a znamenitı záložník.

„Nejlepší vìcí pro mì je, že kabina po zápase na Chelsea není spokojená. Remíza na Stamford Bridge je obvykle dobrı vısledek a zùstat první v lize je pìkné. Ale hráèi nejsou spokojení, já nejsem spokojenı. To je ten nejlepší pocit. Naprostá zmìna mentality,“ prohlásil Mourinho.

On i hráèi cítili, že na Chelsea mìli na víc.

Sedmapadesátiletı portugalskı kouè vede Tottenham od loòského listopadu a v minulém roèníku s londınskım klubem skonèil na šestém místì.

Pøíští zápas èeká jeho tım další derby, pro fanoušky mnohem dùležitìjší. Tottenham hostí Arsenal, což je historicky nejvìtší rival.

Po uvolnìní opatøení v boji s koronavirem se na stadion vrátí diváci, Tottenham na víc než šedesátitisícovı stadion mùže pustit dva tisíce fanouškù.

„To, že absolvujeme první zápas pøed publikem jako lídøi tabulky, je pro fanoušky dárek. Ti, kteøí pøijdou, budou reprezentovat všechny pøíznivce Tottenhamu,“ zdùraznil Mourinho.

Football news:

Buffon on Ibrahimovic's clash with Lukaku: I don't think it's too bad. Tension can result in such words
Tuchel's Premier League debut: Chelsea had a record amount of possession and passing, but never scored against Wolves-zeros
Simeone is in the top 5 in terms of wins in La Liga matches. Diego has the best percentage among the leaders - 62%
Rudy Garcia: It would be great if Benzema would wear the Lyon shirt again
Ex-referee Andujar Oliver believes that Barcelona should have scored a penalty in the match with Rayo: Trinkau was shot down
35-year-old Fernando Llorente has moved to Udinese from Napoli
Regilon is out for three weeks, and Ben Davies may also miss the match against Liverpool. These are two Tottenham left-backs