Czech Republic

Ve čtvrtek přibylo 13 tisíc případů. Oproti minulému týdnu nárůst zpomalil, počet hospitalizovaných je ale vyšší

Od bøeznového zaèátku epidemie odhalily laboratoøe v zemi 310 068 nakaženıch. Z toho se 128 628 lidí vyléèilo. Pøibıvá ale obìtí. S koronavirem dosud zemøelo 2862 lidí. Na tento tıden zatím pøipadá 540 úmrtí. Od minulé støedy bylo osm dní v øadì vždy více než 100 obìtí. V úterı s covidem-19 zemøelo 159 lidí, dosud nejvíce. Na ètvrtek zatím pøipadá 99 zemøelıch, tyto údaje ale obvykle pøi dalších aktualizacích rostou.

V nemocnicích je podle posledních údajù 6604 pacientù s covidem. Oproti minulému ètvrtku je poèet hospitalizací vyšší zhruba o 1500. V tìžkém stavu je 1031 pacientù.

Podíl pozitivních testù na covid-19 byl ve støedu rekordních 34,44 %. Laboratoøe udìlaly ve státní svátek 37 680 testù, o 9500 ménì než v úterı. V poslední dobì se podíl pozitivní testù témìø vždy pohyboval nad 30 %. Ètvrteèní bilanci testù ministerstvo zveøejní v pátek vpodveèer.

Nejvıraznìji se v posledních sedmi dnech nákaza šíøila na Náchodsku, kde na 100 000 obyvatel hygienici zaznamenali zhruba 1100 pøípadù koronaviru. Následuje Benešovsko s 1084 a Rakovnisko s 1019 nakaženımi na 100 000 obyvatel za uplynulı tıden. Relativnì nejlépe je na tom stále Chebsko, kde zaznamenali 291 nakaženıch na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní.

Prezident Miloš Zeman ve ètvrtek jmenoval ministrem zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Novı šéf úøadu za svùj hlavní úkol oznaèil potøebu zmìnit vnímání situace a nálady ve spoleènosti. Strach z viru, kterı lidi paralyzuje a rozdìluje, je podle nìj potøeba pøemìnit v respekt. Uvedl, že vládní opatøení nebude nutné zásadnì zpøísòovat. Podrobnosti chce Blatnı pøedstavit v pátek.

Football news:

Jota has 8 goals in his last 8 games for Liverpool
Powerful cyber attack on Manchester United: hackers blackmail, and the state threatens a fine (up to 18 million) for leaking data about fans
We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it