Czech Republic

VIDEO: Podívejte se na emotivní klip Minulost kapely FROM

Teplická kapela FROM vydala novou skladbu Minulost, k níž vznikl pùsobivı videoklip v hlavní roli s hercem Pavlem Zedníèkem.

Hlavním tématem je obraz dnešní doby a pohled do duše herce, kterı hraje pro prázdné sály. Prázdné hledištì pomalu zabíjí každého umìlce.

„Nechtìli jsme toèit ’covid’ videoklip, ale spíš poukázat na vedlejší dopady dnešní doby a stavu, ve kterém se jako spoleènost nacházíme. Nešlo nám o finanèní èi materiální stránku, spíš o tu duševní. Co mùže s èlovìkem, jenž je celı život zvyklı na kontakt s divákem a zpìtnou vazbu, udìlat, když se vlastnì najednou stane nepotøebnım. To mùže mít za následek situace, které by se v normální dobì nestaly,“ øíká zpìvák Filip Kotek.

„Natáèení jsme si užívali plnımi doušky. Pan Zedníèek je obrovskı profesionál a jsme moc rádi, že jsme s ním mohli spolupracovat a uèit se. Byl to opravdu zážitek,“ dodává kapelník Martin Kolaøík, kterı s nápadem oslovit právì Pavla Zedníèka pøišel.

Skupina FROM se i tentokrát spolehla na ovìøenı tım, režiséra Lukáše Hrdého a kameramana Aleše Lnìnièku.

„S klukama z kapely FROM jsem hudební klipy zaèínal natáèet, ale teï to byla úplnì jiná práce. Nemusel jsem vlastnì øíkat vùbec nic, protože Pavel Zedníèek dával vše na první dobrou,“ dodává režisér Lukáš Hrdı.

Football news:

Tottenham have 1 win in their last 5 matches
Cavani's goal to Tottenham was cancelled out after VAR due to McTominay's go-ahead
Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football