Czech Republic

Virtuální měna od Facebooku mění název, místo Libry se nově jmenuje Diem

Facebook ohlásil plán vytvoøení nové digitální mìny loni v èervnu, od té doby svùj projekt vıraznì upravil, aby pro nìj zajistil souhlas regulaèních orgánù. Pùvodní plány Facebooku vyvolaly mezi regulátory, centrálními bankéøi a politiky obavy, že nová digitální mìna by mohla destabilizovat mìnovou politiku, usnadnit praní špinavıch penìz a narušit ochranu soukromí.

Pùvodní název byl spojen s poèáteèními návrhy projektu, které byly pro regulátory obtížnì pøijatelné. „Dramaticky jsme tyto návrhy zmìnili,“ øekl Levey agentuøe Reuters. Diem, což znamená latinsky den, má bıt pøi svém poèáteèním spuštìní digitální mìnou krytou dolarem.

Levey se však odmítl vyjádøit k termínu spuštìní. Deník Financial Times (FT) koncem mìsíce napsal, že nová mìna je pøipravena na start v lednu. Levey pouze uvedl, že bude spuštìna poté, co obdrží povolení od švıcarského úøadu pro dohled nad trhy.

Také Asociace Libra, která má vydávat a spravovat mìnu, zmìnila název na Asociaci Diem. Facebook je jedním z 27 èlenù asociace.

Stabilizace kryptomìn

Pùvodnì mìla bıt libra globální mìnou vázanou na koš rùznıch státních mìn a dluhopisù. List FT uvedl, že asociace usiluje o to, aby švıcarskı regulátor souhlasil s vydáním øady digitálních mìn nazıvanıch stablecoiny, které budou vázané na jednotlivé tradièní mìny, a také mìnu vázanou na tyto jednotlivé stablecoiny. Zatím však mají bıt k dispozici pouze stablecoiny kryté dolarem, další mìny mají bıt spuštìné pozdìji.

Stablecoin je formou kryptomìny, která je vytvoøena tak, aby minimalizovala nestabilitu ceny bìžnou u klasickıch kryptomìn, jako jsou bitcoiny. Je proto vázána na urèitá aktiva, jako jsou peníze, zlato nebo kovy. Je tak teoreticky vhodnìjší pro platby a pøevody penìz.

Football news:

Manchester United defender Tuanzebe was subjected to racist abuse after the defeat to Sheffield United
Barca's acting president refuses to buy the player
Atletico defender Perez could move to Cadiz. He's on loan in Granada
Rio Ferdinand: Manchester United were gloomy and at times lifeless against Sheffield Wednesday. Instability is not something that wins the Premier League
The rotor is signed goalkeeper Khabarovsk SKA Obukhov. He has 7 games to zero in the season of the FNL
Koeman about 2:1 with Rayo: It was possible to put a few penalties in the 1st half. Having VAR, we were not given any
Jose Mourinho: I paid for bad behavior: I watched matches on TV and gave huge fines. It doesn't work that way with other coaches