Czech Republic

Vůdci Izraele a Súdánu se dohodli na ukončení válečného stavu, sdělil Trump

Súdán by se tak letos stal již tøetím arabskou zemí, která by se židovskım státem navázala za amerického zprostøedkování oficiální styky. V záøí tak uèinily Spojené arabské emiráty a Bahrajn. Již z døívìjška uznávají Izrael také Egypt a Jordánsko.

Trump, kterı usiluje o znovuzvolení v prezidentskıch volbách 3. listopadu, stvrdil dohodu pøi páteèním telefonátu s izraelskım premiérem Benjaminem Netanjahuem, šéfem súdánské pøechodné vlády Abdallou Hamdukem a pøedsedou súdánské vojenské rady Abdalem Fattáhem Burhánem. Podle Trumpa pøedstavitelé obou zemí v brzké dobì navštíví Washington.

„Vùdci se dohodli, že normalizují vztahy mezi Súdánem a Izraelem a ukonèí váleènı stav mezi svımi národy,“ uvádí se ve spoleèném prohlášení Súdánu, Izraele a Spojenıch státù.

Trump v rámci dohody podnikl kroky smìøující k vyjmutí Súdánu ze seznamu zemí podporujících terorismus. Zaøazení na listinu zadlužené a diplomaticky izolované africké zemi dosud bránilo v získání mezinárodních pùjèek. Podle nejmenovaného pøedstavitele americké administrativy prezident ve ètvrtek podepsal dokument, kterım svùj zámìr odstranit Súdán ze seznamu oznamuje Kongresu.

Oznámení o urovnání vztahù mezi Izraelem a Súdánem v pátek odsoudila Organizace pro osvobození Palestiny. Èlen jejího vedení Vásil abú Júsuf uvedl, že tento krok pro Palestince znamená „další nùž do zad“.

Football news:

Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about
Tuchel Pro Champions League: Match with Leipzig - the final of our group