Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Žabiny vyhrály v Eurocupu po dvojím prodloužení, KP Brno těsně padlo

Žabiny po dvou tìsnıch prohrách ve skupinì prokázaly proti ètvrtému celku francouzské ligy zlepšenou formu posledních dní, s níž v sobotu potrápily i domácího hegemona USK Praha.

Základ úspìchu dnes položily na vıteèné obranì, která zejména v prvním poloèase eliminovala støelkynì francouzského celku, jež za prvních dvacet minut daly pouhıch 23 bodù.

Tøináctibodové vedení se ale proti kvalitnímu soupeøi zaèalo pomalu tenèit, pìt minut pøed koncem to bylo pouze o dva body pro Žabiny. Ty vedly 65 sekund pøed koncem o šest bodù, ale dvì trojky Francouzek dovedly duel do prodloužení. Jedno nestaèilo, rozhodlo se až ve druhém, kdy domácí tım podržela støelba a hlavnì obrana. Unavenı soupeø dal za pìt minut pouze dva body a Žabiny cenné vítìzství uhájily. Jejich nejlepší støelkyní byla Elissa Cunaneová se 14 body.

Pøíští tıden hrají Žabiny na høišti španìlského tımu Cadí La Seu, s nímž doma prohrály v prodloužení o šest bodù.

Královo Pole má po porážce v Turecku na kontì v polovinì skupinové fáze podobnì jako Žabiny jednu vıhru a dvì porážky. V prvním kole vyhrálo na palubovce lucemburského Gregenwaldu, kterı za tıden hostí doma, Antalyi pøivítá v posledním zápase skupiny 30. listopadu.

Úvod zápasu se svìøenkám Marcely Krämer v Turecku povedl, na konci první ètvrtiny se šòùrou ètrnácti bodù dostaly do desetibodového vedení. Daøilo se jim zejména pøi støelbì ze støední vzdálenosti, jen za první pùli daly Bròanky osm trojek, celkovì pak za tøi body skórovaly patnáctkrát.

Ovšem tureckı tım zásluhou dvou Amerièanek a slabší støelby Bròanek zaèal náskok stahovat, na zaèátku ètvrté ètvrtiny se dostal do vedení. Drama vyvrcholilo v závìru, tøi vteøiny pøed koncem trojka Svatoòové vyklouzla z obrouèky a Antalya se radovala z druhého tìsného vítìzství doma. Pøed tıdnem porazil tureckı tım Gregenwald o bod. Nejlepší støelkyní Brna byla Kateøina Galíèková s 20 body.

Evropskı pohár FIBA basketbalistek

3. kolo

Skupina A:


Nejvíce bodù:
Cunaneová 14, Knìževièová 13, Stoupalová 12 - Walkerová 24, Brochantová 16, Bouderraová 10.

Skupina H:

Sheppardová 31, Boneová 27, Ozdemirová 11 - Galíèková 20, Svatoòová 11, Hynková, A. Kopecká a Dudáèková po 10.

Tabulka skupiny A
Tabulka skupiny H
Seber minci pro Megahru