Czech Republic

Zámek Opočno na Rychnovsku zůstane státu, rozhodl Ústavní soud

Spor o vydání trvá od roku 1991. Opoèno zabavili nacisté, po válce zámek zùstal státu. Stížnost uvádí, že nacistická perzekuce mìla rasovı motiv.

Justice ovšem památku v dubnu 2016 pravomocnì pøiøkla státu, v únoru 2017 verdikt potvrdil Nejvyšší soud. Dùvody konfiskace byly podle pravomocného verdiktu spíše politické. Nacisté Colloredo-Mansfeldy pokládali za „rod ve smyslu rakousko-monarchistickém, jehož mladší èlenové se hlásí k èeské národnosti“.

S tím nesouhlasí Colloredo-Mansfeldová, která v ústavní stížnosti mimo jiné namítala, že matce posledního majitele panství Josefa Colloredo-Mansfelda byl majetek ve Francii konfiskován jako Židovce. Je proto otázkou, zda také zabavení Opoèna nebylo rasovou perzekucí.

Soudy se pøípadem zabıvaly opakovanì, s nìkolika zvraty. Colloredo-Mansfeldová dokonce zámek po jistou dobu spravovala. Po zásahu Ústavního soudu ale stát v dubnu 2007 objekt znovu pøevzal do péèe.

Poté díky dalšímu nálezu Ústavního soudu dosáhla Colloredo-Mansfeldová obnovy øízení. Padlo však stejné rozhodnutí jako pøedtím, zámek tedy dosud spravuje Národní památkovı ústav.

Football news:

Кад Cadiz returned to La Liga after 14 years
Pioli about 2:2 with Napoli: One point is a good result
Gattuso on Milan's penalty: the Rule needs to change. Jumping with your hands behind your back is another sport
Milan will offer 25 million euros for Celtic defender Ayer
Klopp on plans: Four years at Liverpool. After that, I want to do nothing for a year
Rogers Pro 1:4 with Bournemouth: Leicester play well only 45 minutes after the break
Inter and Roma are Interested in Garay