Czech Republic

Zaorálek: Nebýt covidu, vládu opustíme. Kdy začnou koncerty a otevřou se divadla?

Lidovky.cz: Zbude ještì vùbec nìjaká živá kultura po koronavirové pandemii?
Èeská kultura tu urèitì bude. Otevírá se však øada otázek. Spousta lidí si myslí, že se postupnì zaèneme vracet k normálu, èást ale varuje, že pandemie jen urychlila probíhající zmìny kolem nás. V oblasti kultury se však ukazuje, že nìkteré vìci jsou neudržitelné, a vznikají nové impulzy. Takovım pøíkladem je Televize naživo (projekt 24hodinového vysílání divadelní a hudební tvorby – pozn. red.), které jsme pomáhali. S digitálními nástroji je potøeba více pracovat. Platí to i pro galerie a muzea. Dosud se mìlo za to, že digitální mají bıt jen katalogy vıstav. Jenže digitální svìt umožòuje zcela jinak zacházet s vystavovanımi artefakty.

Football news:

Napoli scored against Verona in 8.9 seconds. After the start of the match. Only Milan scored faster in Serie A
Werner did not score a penalty for the first time since October 2018. The series of 8 goals in a row was Interrupted
Arsenal will pay Real Madrid 2 million euros for the lease of Edegor. The transition can make Monday
Vladimir Gazzaev will lead Siena from the 4th Italian League instead of ex-striker Milan Gilardino
Ozil has signed a 3.5-year contract with Fenerbahce
Mikel Arteta: It was an honor to play with Ozil and train him. His success is undeniable
Mesut Ozil: With Arsenal, we took trophies for the first time in many years, we made history. Forever in my heart