logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Zásah hasiče se zahradní hadicí nestačil, popálený muž zemřel v nemocnici

Požár spatøil dobrovolnı hasiè, kterı byl bruslit na nedalekém kluzišti. Protože se mu nedaøilo sedmdesátiletého muže z hoøící chaty vytáhnout, do pøíjezdu svıch kolegù ho ochlazoval vodou ze zahradní hadice.

Popáleného majitele chaty pak vynesli policisté spolu s profesionálními hasièi. Vrtulník ho transportoval na specializované popáleninové centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

„Muž utrpìl závažné popáleniny po celém tìle, kterım bohužel i pøes veškerou snahu lékaøù podlehl,“ øekla tisková mluvèí nemocnice Tereza Romanová.

Záchranáøi museli ošetøit také hasièe, kterı pomáhal jako první. „Utrpìl též popáleniny a byl ošetøen posádkou záchranné služby,“ øekla mluvèí hasièù Vendula Horáková.

Proè chatka zaèala hoøet, nyní vyšetøují hasièi. Škodu vyèíslili na sto tisíc korun.

Themes
ICO