Czech Republic

Zase jen jeden gól a Plzeň podlehla Kometě. Nebylo to povedené, smutnil kouč

„Nebylo to od nás povedené. Hlavnì ve druhé tøetinì jsme propadli, jediná støela hovoøí za vše,“ konstatoval Jiøí Hanzlík, asistent hlavního plzeòského kouèe Èiháka.

Potøetí z posledních ètyøi utkání navíc Škoda vstøelila jedinı gól. Ve 42. minutì se v pøesilovce prosadil z nìkolikáté dorážky Suchı a srovnal na 1:1. Jenže Kometa si pak vzala vedení zpìt, desátım gólem v sezonì rozhodl rovnìž v poèetní pøevaze rakouskı forvard Schneider.

„Bojovností jsme to urvali, celı tım skvìle pracoval a gólman Klimeš to vše podpoøil vıbornım vıkonem. Jsme šastní, že jsme to tady zvládli,“ radoval se jeden z brnìnskıch trenérù Jiøí Horáèek.

Lze jen spekulovat, jak by se zápas vyvíjel, kdyby ve 14. minutì sudí po trenérské vızvì hostù neodvolali gól Musila. Ten za bezbrankového stavu doklepl puk do sítì, ale Klimeš už ho držel v lapaèce. Místo vedení tak Plzeò ztrácela, zanedlouho totiž pøeèíslení 2 na 1 po pøihrávce Klepiše pohotovì využil Zboøil.

Od 15.15 hodin online

„Mùj gól byl asi neregulérní,“ uznal útoèník Škody Pavel Musil. „Nás to ale mìlo zdravì naštvat, mìli jsme tam dorvat nìjakı jinı. Mìli jsme v první tøetinì i ètyøminutovou pøesilovku. Kdybychom jí využili, mohli jsme bıt na koni.“

Místo toho Plzeò ve druhém dìjství pøedvedla možná nejhorší vıkon sezony. Jen díky gólmanovi Frodlovi, kterı si poradil s velkımi šancemi Hájka, Vincoura èi Kunce, zùstali domácí ve høe. „Byla to šílená tøetina, Brno nás k nièemu nepustilo,“ ulevil si Musil.

V první èásti pøitom Škoda nebyla v útoku jalová. Pour v oslabení napálil levou tyè, Kantner po pøihrávce Stacha zblízka trefil jen Klimeše, z úhlu pak pøi dorážce netrefil odkrytou branku Straka. Jenže je vidìt, že na øadu hráèù už dolehlo, jak v koncovce tápou.

„Recept známe a hráèùm ho øíkáme. Musí se odrazit od jednoduchıch akcí. Stát v pøedbrankovém prostoru, i když to tam bolí, produkovat co nejvíce støel, dávat ošklivé góly. Ty nám teï dávají dva, maximálnì tøi lidi a to je špatnì. Navíc jsme si nevìøili, báli se hrát s pukem a já úplnì nechápu proè,“ mínil Hanzlík.

V pátek byly ve høe jen záblesky lehkosti. Když Suchı zkraje tøetí tøetiny skóre srovnal, dostala Plzeò po Klepišovıch protestech další vıhodu. Mìla drtivı tlak, jenže Mertl promarnil dvì rány z mezikruží. A když se Kometa z nejhoršího oklepala, sama udeøila. Schneider pohotovì využil pøihrávku Holíka – 1:2.

„Dostat doma dva góly není moc, ale my jich musíme nastøílet daleko víc. Koncovka teï není ideální, ale každı trénink na tom pracujeme a vìøím, že to zlomíme,“ øekl Musil.

Zlomit mizernou produktivitu mùže Plzeò hned dnes. A znovu doma. V pøedehrávce 22. kola hostí už od 15.15 hodin Vítkovice.

Football news:

Argentina won the 78th World Cup at home amid a crackdown. The junta kidnapped people, the opening took place a kilometer from the prison for dissenters
Barcelona will not buy Garcia this winter
Monaco scored 36 points in the first 20 games of the seasons. More than it was under Jardim
Rivaldo: Koeman deserves respect for the trust of young people. Zidane stopped doing that
Roma cannot beat Lazio in 4 consecutive matches
Mourinho on extending the lease of the Bale: Not a second was said about it
Neuer - best goalkeeper of the decade, Buffon-2nd, Courtois-3rd (IFFHS)