Czech Republic

Zeman se poradí s týmem o koronaviru. Mluvit bude s Blatným i Prymulou

Zeman se svım poradním tımem o epidemii koronaviru jednal i na jaøe. V minulıch mìsících také podpoøil protiepidemická opatøení vlády, zastával se i povinného nošení roušek. Jejich nenošení by pokutoval, jako je tomu napøíklad v Bavorsku. Pokuty by podle nìj mìla bıt kolem dvou èi tøí tisíc. 

„Pøimlouval bych se za dùsledné pokutování, ne napomenutí, ale pokutování všech tìch, kteøí odmítají ty roušky nosit,“ øekl Zeman. 

Prezident se také vyslovil proti lockdownu a nesouhlasil s uzavøením života a ekonomiky kvùli epidemii koronaviru. Podle Zemana si druhı tvrdı lockdown nemùže èeská ekonomika dovolit. 

Podporoval ale pøísná opatøení, která na ministerstvo zdravotnictví pøišla s nástupem Romana Prymuly.  

Football news:

Puyol presented Barca's form for the match against Real Madrid. It combines the colors of the club and the flag of Catalonia
Barca has the highest revenue in the 2019/20 season - 715.1 million euros. Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United and Liverpool are in the top 5 (Deloitte)
Van de Beek has no intention of leaving Manchester United. Solskjaer believes in the midfielder and will give him a chance
Lampard couldn't say goodbye to the Chelsea players. The Czech briefly informed them of his resignation before training
Every time Messi doesn't play, Barcelona wins. Ex-Argentina goalkeeper Gatti about Leo
Barca's debt is 1.2 billion euros. The club wants to postpone loan repayments
Jordi Alba: I understand why people might hate me. I really play hard