Czech Republic

Žena na zahradě chytila zloděje konopí a zavolala policii, ta teď stíhá oba

Muž pøekonal plot zahrady, dostal se k rostlinám konopí a chtìl je ukrást. Majitelka ho pøistihla pøímo pøi èinu a zadržela až do pøíjezdu policie.

Zlodìji teï hrozí za krádež až dva roky odnìtí svobody.  Policisté však z trestného èinu podezøívají i majitelku zahrady.

„Na místì zjistili, že žena pøed nìkolika mìsíci zakoupila semínka konopí. Ty pak vysadila a vypìstovala z nich sedm rostlin do vıšky kolem dvou metrù,“ uvedl policejní mluvèí Petr Zámeèník.

I pro samotné policisty bylo pøekvapením, že je žena vùbec pøivolala. Za pìstování konopí jí v krajním pøípadì hrozí až šest mìsícù odnìtí svobody.

Football news:

Highlight of the month: the Rangers forward scored from 50 meters (the farthest goal in the history of the Europa League). Gerrard says he's never seen anything more beautiful 😍
Mourinho on 3:0 with LASK: Difficult opponent, but Tottenham played so that the victory seemed easy
Stefano Pioli: Milan is not an ordinary team. He plays with less dedication after the Derby
Barca players - report on salary cuts: We are not going to put up with the violation of our rights by the club
Milan are 21 games unbeaten in all competitions. Next game - with Roma
A year ago, a forest was planted at the rival CSKA stadium. The author paid attention to the felling of trees
Conceisau about the refereeing of the game with Manchester City: I Apologize to the Portuguese referees after what I saw here