Czech Republic

Zima jako mazák: Neskutečně jsem si to užil. Musíme postoupit, zvládneme to

nad Leverkusenem, že až za tıden oslaví dvacáté narozeniny, to byste nepoznali. Na høišti pùsobí jako mazák, takže premiéru v základní sestavì v Evropské lize zvládl s pøehledem. 

fotbalistù Slavie

„Vítìzství je dùležité, nicménì prùbìh byl docela složitı,“ øíkal, když si na zaèátku tiskovky vzal slovo. 

Co bylo nejnároènìjší?
Mìli jsme problém s tím, že jsme hráli do plnıch. To nám nesedí, moc to neumíme. Chválabohu jsme to zvládli, máme tøi body. A to je to nejdùležitìjší.

Mohl jste dokonce skórovat, mìl jste jednu z nejvìtších slávistickıch šancí.
Mìl jsem dokonce dvì! V první situaci mi to stoper zblokoval, pøitom bych øekl, že jsem trefil balon na svoje pomìry až moc dobøe (smích). Ale bohužel jen do jeho nohy. V druhém pøípadì jsem to trefil doprostøed, to se dalo vyøešit urèitì lépe.

Zatrnulo vám, když Stanciu po hodinì hry nepromìnil penaltu?
Je jasné, že zahozená penalta s tımem zacvièí. Ale dùležité bylo, že jsem z nás poøád cítil stejnou mentalitu, hnali jsme se dál za gólem. Na tom se nic nezmìnilo a nakonec jsme se doèkali.

Moc jste toho ještì neodehrál, je vítìzství nad Leverkusenem zatím nejdùležitìjší v kariéøe?
Ano, já to tak beru, na klubové scénì urèitì. Užil jsem si to neskuteènì a doufám, že to nebude poslední vítìzství v Evropì, které zažiju. Doufám, že vyhrajeme i v Nice. Musíme postoupit ze skupiny, tak doufám, že to zvládneme.

Football news:

Napoli stadium will be renamed in honor of Maradona. Mayor of Naples confirmed
Arsenal have conceded 8 consecutive home Premier League games. This is the worst streak since 2007 (9)
Lautaro wants to leave Inter and has approached Mendes to find a new club (Marca)
Wolves forward Jimenez was carried off on a stretcher after a head-to-head collision with David Luiz
Georges Jesus: Maradona had a passion for the game. Ronaldo has it to some extent, Messi does not
Donnarumma on the contract: no Problem. I want to stay in Milan for a long time
Mourinho on 0:0 with Chelsea: if anyone should have won, it was Tottenham. The players in the dressing room are not happy and it's fantastic