Estonia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Eesti ettevõtjate avaldus: rohepöördest peab saama poliitiline ja ühiskondlik prioriteet

Üle kuuekümne Eesti ettevõtja kirjutasid alla pöördumisele, millega julgustatakse valitsust, erakondi ja ajakirjandust muutma rohepööre järgmiste aastate prioriteediks ja aitama ühiskonnal mõista selle olulisust.

Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverki sõnul on rohepööre sama suur ühiskondlik muutus, kui üheksakümnendatel turumajandusele üleminek. “Selliste suurte muutuste ajal on kõigil ühiskonnas vaja mõista, miks need protsessid toimuvad ja leppida kokku liikumise suunas. Käesolevat kümnendit tuleb vaadata erakordsete väljakutsete ja võimaluste aknana. Visiooniga juhid on seda mõistnud ja tegutsevad juba täna,” ütles Eva Truuverk. “Parim aeg nendest teemadest rääkimiseks ja ettevõtjate ootuste peegeldamiseks on praeguste valimisdebattide käigus.”

Ettevõtjate sõnul on viimased kriisid pannud mitmeid poliitikuid ja ametnikke õiges suunas tegutsema ja näiteks energiavaldkonnas vajalikke otsuseid langetama, kuid sarnast visiooni, pikka plaani ning eestvedamist on vaja kõikides valdkondades.

Riik on otsustanud, et aastaks 2030 tuleb Eestis toota vähemalt sama palju taastuvelektrit, kui Eestis aasta jooksul tarbitakse. See on hea näide ambitsioonikast eesmärgist. Samasuguseid eesmärke ja ka konkreetseid samme, kuidas nendeni jõuda, on vaja ka kõikides teistes valdkondades.

Priit Koit

Utilitas kontserni juht

Ragn-Sellsi juhi Kai Realo sõnul on pikk plaan hädavajalik selleks, et püsida rahvusvahelisel turul konkurentsivõimelisena. “Ettevõtjatena näeme unikaalset võimalust sellel transformatsiooniperioodil oma positsioone parandada. Meie peamiste eksportturgude kliendid eeldavad üha enam madala süsinikujalajäljega ja ringmajandust toetavaid lahendusi ja see loob unikaalse võimaluse Eesti majanduse konkurentsivõime ja väärtusloome parandamiseks,” rääkis Ragn-Sellsi juhatuse esimees Kai Realo.

Pöördumise täistekst

Ettevõtjate avaldus: rohepöördeks on vaja tahet ja ühiskondlikku kokkulepet

Eesti inforuumis on probleem. Rohepööre, mis on lähima kümnendi kõige tähtsam teema ja millest sõltub iga eestlase tulevik, tekitab endiselt palju segadust. Palju õigeid samme õiges suunas on juba tehtud, kuid seni puudub ühine arusaam ja ühiskondlik kokkulepe, kuidas kiiremas tempos edasi liikuda.

Fakt on aga see, et kliimamuutused, elurikkuse kadu ja ressursside nappus puudutab meid kõiki soost, vanusest, positsioonist ja sissetulekust hoolimata. See ei jäta mõjutamata ühtegi inimest, valdkonda ega sektorit.

Siia alla kirjutanud ettevõtjad ei ole oodanud riiklikku käsku, et muuta oma tegevus kestlikuks. See on olnud loomulik viis kohaneda globaalsete muutustega. Pühendume oma ettevõtete ja organisatsioonide kestlikule arengule iga päev, oleme sellesse investeerinud ja oleme valmis ka tulevikus investeerima. Oleme valmis pakkuma ühiskonnale lahendusi.

Niisamuti peab rohepööre saama prioriteediks järgmisele valitsusele, riigikogule, kõigile valitsusasutustele ja erakondadele. Rohepööre tuleb tõsta üleriigilise tähtsusega teemaks, mis saab kogu tähelepanu ja vajaliku rahastuse. See peab muutuma iga eestlase südameasjaks.

Nii suure ühiskondliku muutuse jaoks on meil vaja terviklikku visiooni, pikka plaani, julget ning sisulist eestvedamist ja probleemide tegelikku lahendamist. Sama suurt ja kõike hõlmavat muutust kogesime, kui läksime üheksakümnendate alguses üle vabaturumajandusele. Sarnasele üleriigilisele eesmärgile elas kogu rahvas kaasa, kui liitusime NATOga või astusime Euroopa Liitu.

Kõik algab tahtest. Ja tahet meil on piisavalt. Hiljutine Riigikantselei uuring kinnitas, et enamus Eesti elanikest toetab juba täna rohepöörde elluviimist. Selles valguses kutsume üles ka ajakirjandust võimendama hääli, mis otsivad ja pakuvad lahendusi.

Ettevõtjatena usume, et rohepööre on Eesti majandusele ja inimestele suur võimalus ning Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime küsimus. Oleme kindlad, et kiiresti käivitatud ning õiglaselt ja läbimõeldult juhitud tegevus kasvatab Eesti inimeste heaolu, mitte vastupidi. Rohepöörde ja arengu vahel ei ole vastuolu.

On üks Eesti riik, mille hea käekäigu, arengu ja looduse eest me kõik vastutame. Me peame tegema seda koos. Puhas, tervislik ja elu toetav keskkond on meile kõigile esmatähtis.

Ettevõtjatena kinnitame, et meie läheme rohepöördega edasi ja kutsume teisi kaasa.

Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.