Estonia

Keskkonnaministeeriumi kantsler: tahame, et kõik Rail Balticu sammud arvestaksid keskkonnaga maksimaalselt

Stiilinäide Rail Balticu trassist. Foto: Hendrikson & Ko

Õhtuleht küsis keskkonnaministeeriumilt ülevaadet – mida on Rail Balticu projekti nimel tehtud, eriti pärast seda, kui peaminister Jüri Ratas ja majandus- ja taristuminister Taavi Aas palusid keskkonnaministeeriumil tarmukamalt tegeleda küsimustega, mis puudutab nende valitsemisala. Ministeeriumi tegevust kommenteerib kantsler Meelis Münt.

Keskkonnaministeerium teeb Rail Balticu projektis koostööd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga. Meie huvi on, et kõik sammud saaksid astutud maksimaalselt keskkonnaga arvestades, keskkonnaeesmärkidele allahindlust tegemata.

Meie haldusalast tegeleb Rail Balticu projektiga ka maa-amet, kellega 2016. aastal sõlmiti koostöökokkulepe ning kes peab Rail Balticu projektis maade omandamise läbirääkimisi ja teeb maakorraldustöid.

Meelis Münt.Foto: Keskonnaministeerium

Raudtee taristu- ja teenindusrajatiste alla jääb 709 eraomandis olevat kinnisasja. Maade omandamise tööd käivad kõigis kolmes maakonnas raudtee eelprojekti alusel. Hetkeseisuga on riigile omandatud 50 eraomandis oleva kinnisasja äralõikeid. Nendest 45 on koos lisahüvitistega rahas välja ostetud, kaks vahetatud teise riigi kinnisasjaga ning kolmega on läbi viidud piiride muutmise maakorraldustoiming.

Menetlusi on alustatud ja pakkumusi esitatud veel 107 kinnistu puhul, neist 74 puhul on kokkulepe saavutatud. Keskkonnaministeerium on riigi maareservi ja riigimetsamaa valitsejana toetanud Rail Balticu trassile jäävate maade omanikele hüvitamist riigile kuuluva teise maatükiga ulatuses, mis on riigile võimalik.

Meie huvi on, et otsused langetataks selliselt, et trassivalikud häiriksid võimalikult vähe keskkonda. Oma kirjas majandusministrile on keskkonnaminister toonud välja keskkonnaaspektid, millest mööda minna ei saa. Nii näiteks avastati mitte ammu metsiste mänguala Venemurrus, samuti tuleb hoida meie suurulukite arvukust ning planeerida trassile nendele turvaliseks teeületuseks ökodukte. Samuti peame vajalikuks, et kogu projekti ulatuses kasutataks võimalikult suures mahus põlevkivi kaevandamise käigus tekkinud aherainekillustikku.

Football news:

Rashford, Greenwood and martial have scored 55 goals for the season and surpassed mane, Salah and Firmino (51 goals)
Martial scored 20 goals in a season for the first time in his career
Rashford is the first English Manchester United player in 8 years with 20+ goals in one season
Manchester United have scored 17 penalties in all competitions this season, 12 in the Premier League
Zinedine Zidane: real have not won anything yet. There is no euphoria
Pogba cut a fist on his head, a symbol of the Black Lives Matter movement
Liverpool are ready to offer Tiago a 4-year contract with a salary of 8 million euros