Skulptuuri meisterdamiseks vajaliku mereprügi korjasid Pernova hariduskeskuse ja festivali vabatahtlikud 1. mail Estonia mälestusmärgi juurest üleujutatud alalt.

FOTO: Mailiis Ollino

Läänemeremaade keskkonna, kalanduse ja põllumajanduse ministrite konverentsil tõdesid ministrid, et merestrateegia raamdirektiivi eesmärki – Läänemere hea seisund aastaks 2020 – ei ole saavutatud ning Eesi keskkonnaministri Rene Koka sõnul vajab Euroopa selget eesmärki mereprügi vähendamiseks.