Estonia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Kuidas vähendada kulusid energiakriisi tingimustes

 • Praeguse energiakriisi tingimustes on nii firmadel kui ka eraisikutel raske oma energiakulusid planeerida. Ukraina sõja, aga ka sanktsioonipoliitika tõttu on energia ja energiakandjate hinnad väga volatiilsed ehk muutuvad järsult. Ettevõtted ja kodumajapidamised otsivad viise ja vahendeid energiahindade fikseerimiseks ning oma energiakulutuste stabiliseerimiseks, sest tänapäeva maailmas on energia baastoode ja -tooraine.

  Märkimisväärne osa inimeste põhivajadustest eeldab energiatarbimist. Energia on ka oluline mugavuse allikas ning üks võtmetegureid teenuste ja kaupade hinnakujunduses. Meie valitsus on juba astunud vajalikke samme elektrienergia stabiilse hinnakujunduse saavutamiseks. Universaalteenuse kontseptsiooni loomine ja juurutamine, hinnakujunduse läbipaistvus ning kontroll riiklike ja erasektori energiaettevõtete tulude üle on võimaldanud nii ettevõtete kui ka kodumajapidamiste kulude planeerimist. Teatud tingimustele vastavate elektrikulude täiendav kompenseerimine võimaldab samuti kulusid vähendada.

  Siiski on kulutused elektrienergiale kui kõige mugavamale ja levinumale energialiigile praegu kõrged. Sellele vaatamata esineb elektrienergia läbimõtlematut ja ebaotstarbekat, kohati lausa kuritegelikult pillavat kasutamist. Elektrienergia hinnad kujunevad aga NordPooli börsil ning nende tõus on tingitud eelkõige nõudluse kasvust. Seega on ühiskonna ees väljakutse, aga ka motivatsioon ja ajend vähendada elektrienergia tarbimist, mis omakorda avaldab mõju elektri hinnale.

  Üks elektri- ja soojusenergia tootmise kõrge maksumuse peamisi tegureid on metaani hind. Tururiskide tõttu määrab selle energiakandja hinna praegu eelkõige nõudlus, mis on ebastabiilne ja kõrge.

  Energiakandjate turgudel toimuvate suurte muutuste tingimustes otsib ühiskond toimivaid lahendusi ja stabiilsust. Meie energiaettevõtted püüavad pakkuda siseturule stabiilse „arhitektuuriga“ lahendusi. Püüame neid lahendusi siinkohal lühidalt välja tuua ja liigitada. Peamine Eestis toodetav stabiilne ja sõltumatu energiakandja on põlevkiviõli. Tarbija seisukohalt on sel mitmeid puudusi, kuid seda on siseturul alati piisavas koguses saadaval. Peamiste puudustena võib välja tuua mittekeskkonnasõbralikkuse, samuti teatud kasutusomadused, näiteks iseloomuliku ebameeldiva lõhna. Teisele kohale võib paigutada puidupõhised energiakandjad. Nende vaieldamatu pluss on taastuvus ja kättesaadavus, kuid on ka miinuseid nagu viimasel ajal oluliselt tõusnud hind, samuti üsna madal energiatihedus. Seda tüüpi kütused vajavad suuri mahuteid, mida tuleb tihti täita ning see ei ole kasutamise seisukohalt kuigi mugav lahendus.

  Eestis oma naftatootmist teatavasti ei ole, kuid naftasaadused on transpordivahenditele ja ettevõtetele hädavajalik energiaallikas. Meie ühiskonna sõltuvusest seda tüüpi fossiilkütustest ei ole kahjuks võimalik vabaneda üleöö. Peaaegu kogu meie turul ringlev naftakütus on imporditud, mistõttu hinnad muutuvad pidevalt ning energiakulutusi on raske planeerida. Rafineeritud süsivesinike nagu ka kõigi teiste eelnimetatud energiaallikate kasutamine toob kaasa ka suure süsiniku jalajälje.

  Kuid on veel üks huvitav lahendus, mida pakub oma klientidele firma Eesti Diisel AS, mis müüb siseturule rasket kütteõli. Püüame selgitada, milles seisneb selle unikaalse toote iseärasus ja milliseid lahendusi see tarbijale pakub.

  Firma kodulehel www.eestidiisel.ee on toodud kütuse kehtiv hind, selle tehnilised näitajad ja muu kasulik teave, lisaks on kodulehel avaldatud EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) keskkonnasertifikaat.

  Võib ju küsida, kuidas on see võimalik, kui jutt käib naftatoodete tootmisest. Tuleb välja, et see kütus on toodetud teisesest naftatoormest, mis on kogutud ja ümber töödeldud Euroopa Liidus. Tooraine rafineeritakse aga Eestis firma enda naftakeemiakompleksis. Seega on ELis kogutud teisesest toormest võimalik toota kvaliteetset kütteõli, mis sobib nii kodumajapidamistele kui ka tootlikuks kasutuseks. Kütteõli sarnaneb oma kasutusomaduste poolest diisliõliga, mis võimaldab seda kasutada diisliõlil töötavates kateldes, samuti hoida diisliõli jaoks mõeldud mahutites. Kütteõlil ei ole põlevkiviõlile omast ebameeldivat lõhna. Sel kütusel on veel üks eelis – energiasisaldus, mis on ligikaudu 10% suurem kui diisliõlil. Usaldusväärne toorme tarneahel ELis võimaldab Eesti Diisel ASil pakkuda seda toodet stabiilse hinnaga, mis on diislikütuse hinnast ca 30% soodsam.

  Eesti Diisel ASi klientide hulgas on koole, lasteaedu, munitsipaalhooneid, laevatehas, hooldekodusid, autoremonditöökodasid, tootmishooneid, samuti suur hulk kodumajapidamisi. Klientidel on võimalus osta kütust fikseeritud hinnaga kokkulepitud perioodiks kuni 5 aastat.

  Eesti Diisel AS pakub oma klientidele ka katlaseadmete ja kütusesüsteemide hooldusteenust. Eesti Diisel AS on üsna väike ettevõte, kuid tema tegevus on ühiskonnale kasulik ja tooted kvaliteetsed. Ettevõtte töökorraldus võimaldab saavutada süsteemse efekti: esiteks säästab teisese toorme kasutamine kütuse tootmisel keskkonda, teiseks võimaldab tarneahela stabiilsus ELis saavutada mõistliku hinna pikemaks perioodiks, kolmandaks toob taaskasutatud toormest toodetud kütuse tarbimine kaasa nõudluse vähenemise gaasi- ja elektrienergia järele ning vähendab seeläbi sõltuvust imporditavatest süsivesinikkütustest.

  Teisese toorme kasutamise paradigma muutmine ja selle osakaalu suurendamine kogutarbimises peaks algama selle süsteemse mõju mõistmisest äristrateegiale, mille rakendamine toob kaasa energiahindade stabiliseerumise. Sellest tulenevalt saavad ettevõtted ja kodumajapidamised oma energiakulusid paremini planeerida, mis omakorda aitab kaasa üldise tööstus- ja tarbijainflatsiooni taseme langusele.

  Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.