Estonia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

MUSTAD JÕULUD! Energiasäästu nimel lülitab Tallinn jõuluvalgustuse hiljem sisse ja lepib hämaramate tänavatega

„Energiakulude kasv suurendab paratamatult kõikide linnaasutuste ülalpidamiskulusid ja elanikele suunatud teenuste omahinda. Oluliselt on kallinenud küte ja elekter, teehooldus, liinivedu. See kõik mõjutab nii koolide-lasteaedade ülalpidamiskulusid, tänavavalgustust, libeduse ja lume tõrjet tänavatel ja ühistransporti. Kokku on hinnatõusust tingitud vältimatu kulude kasv linna jaoks kümneid miljoneid eurosid aastas,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Kõik linnaasutused ja -töötajad saavad juhendi, kuidas energiakulude kokkuhoidu hoonete kaupa rakendada. Samas on kokku lepitud, et üheski hoones ei tohi temperatuur langeda allapoole õigusaktidest tulenevaid norme. Lisaks lühendatakse jõuluvalgustuse perioodi ning vähendatakse dekoratiivset ja fassaadide valgustust. Öine valgustus lülitatakse välja kohtades, kus see ei ole inimeste käiguteedel. Samas jäävad turvalisuse kaalutlustel tänavad ööseks valgustatuks, kuigi valgustugevust reguleeritakse vähemaks, kus see on võimalik.

Linnapea sõnul on energiakulude kokkuhoidu rakendatud juba varem ja tehtud vajalikke investeeringuid nagu näiteks energiasäästlike lahenduste, LED-valgustite ja valgustuse juhtimise süsteemide kasutusele võtmine. „Samas on kindlasti veel kasutamata võimalusi ja seetõttu seame eesmärgiks hoida energiatarbimist kokku vähemalt 10 protsenti võrreldes eelmiste perioodidega,“ lisas Kõlvart.

Jäähallid ja ujulad jäävad esialgu tööle, nende puhul rakendatakse sarnaseid kokkuhoiumeetmeid nagu teiste linnaasutuste puhul. Samuti avatakse talvel liuväljad, kuid hooaeg jääb varasematest lühemaks.

„Sportimisvõimaluste arvelt kokkuhoidmist oleme arutanud, aga esialgu me seal radikaalseid meetmeid ei rakenda. Loodame vältida äärmuslikke meetmeid, nagu jäähalli või ujula sulgemine, mis annaks küll märkimisväärselt kokkuhoidu, aga halvendaks linnaelanike sportimis- ja liikumisvõimalusi. Samuti ei vähenda me ühistransporti, sest võrreldes möödunud aastaga on ühistranspordi kasutamine oluliselt kasvanud. See tähendab, et ühistransport annab inimestele võimaluse oma isiklikelt kütusekuludelt kokku hoida ja me tagame neile selle võimaluse ühistransporti eelistada,“ ütles Kõlvart.

2022. aastal on Tallinna ühistranspordis tehtud üle 10 mln sõidu rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Kokkuhoiumeetmena on mõnele liinile tagasi tulnud diiselbussid, mis tähendab, et üleminek täielikult gaasibussidele ei toimu nii kiiresti kui varem kavandatud.

Lisaks energiatarbimisele peavad linnaasutused kokku hoidma ka muudelt majanduskuludelt. Samuti hakatakse üle vaatama investeerimisplaane.