Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1604 koroonaviiruse proovi, millest 37 tulemus oli positiivne. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 42,06.

Rahvastikuregistri andmetel tuli enim uusi positiivseid proovitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 21 inimesel. Ida-Virumaale lisandus kaheksa ning Lääne-Virumaale, Tartumaale ja Valgamaale üks uus juhtum. Viiel positiivse proovi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Harjumaa juhtumitest 13 laekus Tallinna. Üks Harjumaa juhtum on seotud nakatumisega pereringis ning neljal juhul toodi viirus sisse Venemaalt, Rootsist, Soomest ja Ukrainast. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1900 inimest, kellest 337 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kümmet kollet: esimese töökohakoldega on seotud 42, teise töökohakoldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes kaheksa haigestunut. Perekonnakoldes on viis inimesest. Esimeses koolikoldes on kuus ja teises kooli koldes on viis haigestunut. Neljandas töökohakoldes on 10 nakatunut ning viiendas töökohakoldes kuus inimest. Peokoldes on 17 inimest. Kuuendas töökohakoldes on viis haigestunut.

Ida-Virumaa uutest juhtudest kolm on seotud perekondliku nakatumisega, ühel juhul nakatuti lasetaias ja ühel juhul töökohas. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel. Rahvastikuregistri järgi Lääne-Virumaale tulnud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 10 aktiivset kollet: Kohtla-Järve koolikoldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi koolikoldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 haigestunut. Sillamäe esimese koolikoldega on seotud 36 ja teise koolikoldega kaheksa inimest. Meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest ja lasetaiakoldes viis. Narva-Jõesuu töökohakoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 570 inimest, kellest haigestunud on 117.

Rahvastikuregistri järgi Valgamaale laekunud juhtum on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimene elab Harjumaal. Tartumaa juhtumi nakatumise asjaolud on veel selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 300 inimest, kellest 46 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökohakolle.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 140 inimest, kellest 27 on haigestunud.

Haiglaravil 35 inimest

27. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 35 Covid-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kolm patsienti. Koju saadeti kaks inimest (üks koju saatmine registreeriti tagantjärgi). Uusi haigusjuhtumeid avati seitse.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 538 Covid-19 haigusjuhtumit 524 inimesega.

27. oktoobri seisuga on tervenenud 3561 inimest. Neist 2624 inimese (73,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 937 inimese puhul (26,3%) on positiivsest proovitulemusest möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Valitsus pikendas üleriigilist alkoholimüügi piirangut. Alates 25. oktoobrist kuni 24. novembrini on alkohoolse joogi jaemüügi õigused peatatud südaööst kuni kella 10 hommikul. Piirangu jätkamise vajalikkust hinnatakse uuesti vähemalt 10 päeva enne selle kehtivuse lõppu.

Laadi oma nutitelefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA mobiilirakendust alla laaditud 158 279 korda ja haigeks märkinuid on 108. 

Terviseamet tuletab meelde, et Covid-19 põhjustava koroonaviiruse Sars-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui ka kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta.

Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit.

Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega vahet hoida, on soovitatav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega.

Mis tahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik Covid-19 kahtlased saata testimisele.

Graafiku andmed uuenevad automaatselt siis, kui uus info jõuab koroonakaardile.