Estonia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

OTSEFOTOD | „Ta langes ka Eesti vabaduse eest!“ Ivo Jurak sängitatakse Raadil mulda

Vabaduse eest on langenud hea kamraad, relvavend ja kaitseliitlane.

Lähte Gümnaasiumi 1996. aastal lõpetanud Ivo Jurak läbis ajateenistuse 1996-1997. aastal Sisekaitse Operatiivrügemendis. Ilmselt seal tekkis tal huvi sõjanduse vastu ning ta läks katsetele ja võeti vastu tegevust alustanud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (tänapäeval Kaitseväe akadeemia - KVA) 1. põhikursusele.

1999. aastal suunati ta rühmaülemana teenistuspraktikale Vahipataljoni. Järgmise aasta sügisel asus ta õppima esimesele pioneerieriala kursusel, mis toimus Soome Vabariigis. Värske pioneeriohvitserina asus ta 2002. aastal teenistusse Scoutspataljoni pioneerirühma ülemana, alustades pioneerioskuste loomist ja arendamist antud üksuses.

Aastatel 2004-2005 osales ta sõjalisel operatsioonil Kosovos BALTSQN-10 raames luurerühma ülemana. See missioon tekitas temas pisiku luurevaldkonna vastu. 2005-2007. aastail õppis ta KVA 1. keskastmekursusel.

Õpingute lõppedes jätkas ta 2007. aastal teenistust koduseks saanud Scoutspataljoni staabis luureohvitserina.

2009. aastal osales ta luureohvitserina ESTCOY-8 raames sõjalisel operatsioonil Afganistanis.

Alates 2010. aastast kuni 2013. aastani oli ta 1. jalaväebrigaadi luurejaoskonna staabiohvitser ja hiljem ka ülem. 2013-2015. aastal teenis Jurak Vahipataljoni staabi operatiiv- ja väljaõppeosakonna ülema ja pataljoniülema asetäitjana.

Alates 2015. aasta suvest jätkus ta teenistus Kaitseväe Luurekeskuses, mis jäi erinevatel põhjustel lühikeseks ning oma 19. aasta teenistuse lõpetas ta Toetuse väejuhatuses liikumisvedude teenistuse ohvitserina.

Ta oli Kaitseliidu Valgamaa maleva tegevliide aastatel 2002-2017.

Ivo oli väga isamaaline mees, tema jaoks oli teenistus ja hobi kaitseväes kaks ühes. Ta oli aktiivne sõjalis-sportlikel ja laskevõistlustel võistlustel käia. Samuti jagas ta aktiivsel kaitseliitlastega oma pioneeri- ja luurealaseid teadmiseid, käies koolitamas üle Kaitseliidu. Ta oli rõõmsameelne ja abivalmis inimene ega öelnud kunagi „ei“, kui talt midagi küsiti.

Kapten Ivo Jurakut on autasustatud teenistuse jooksul alljärgnevate medalitega:

• NATO medal sõjalisel operatsioonil osalemise eest (2 korda);

• Kaitseministeeriumi rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalenu medal;

• Kaitseväe teenetemärk lahinguliste teenete eest;

• 1.jalaväebrigaadi rinnamärk ;

• Kaitseliidu teenetemedali II ja III klass;

• Kaitseliidu Valga maleva teenetemärgi II klass.