Estonia

Riik hakkab maandama üleujutusohu riske

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kuulutab välja riskipiirkondandes olevatele kohalikele omavalitsustele taotlusvooru, kust saab toetust ehituslikeks tegevusteks, mis aitavad maandada üleujutusohu riske. Taotluste vastuvõtt algab 27. novembril ja kestab tuleva aasta 9. veebruarini.

"Vihmade ja tormide saabumisel tabavad üleujutused meid enamasti ootamatult ning pole harvad juhud, kus veekogud ajavad üle kallaste ja linnade sadeveesüsteemid lakkavad töötamast. Ka inimene ise võib suurendada üleujutuste riski, näiteks ehitada elamuid veekogudele liiga lähedale või lammialale, asfalteerida suuri alasid ning rajada liiga vähe sadeveesüsteeme," ütles keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv. "Riik jagab tänavu 1,17 miljonit eurot, et ära hoida või vähendada neid kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja majandustegevusele."

KIK on 2018. aastast toetanud uurimuslikke ja muid ettevalmistavaid töid, mis aitavad tuvastada üleujutuste põhjuseid ja leida sobivaid tehnilisi lahendusi üleujutustega kaasnevate negatiivsete mõjude leevendamiseks.

"Oleme rahastatud erinevaid ettevalmistavaid tegevusi juba Pärnus, Paides, Võrus, Häädemeestes, Haapsalus, Virtsus, Kuressaares ja Keilas. Keskkonnaministeeriumi kaasabil uuritakse veel Sindi, Tartu ja Kärdla üleujutuste riskipiirkondi," ütles KIKi veemajanduse valdkonnajuht Tõnn Tuvikene.

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mis aitavad sademevett hajutada ning seda pinnasesse siduda, sh maaparandussüsteemide ja muude kuivendussüsteemide uuendamist, äravoolu soodustavaid, veetaset alandavaid, kõrgveetekke võimalusi vähendavaid ehitustehnilisi tegevusi ning muid ehituslikke tegevusi, mis on vajalikud veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektrisüsteemide kaitseks.

Taotlema on oodatud riskipiirkonda või selle mõjualasse kuuluvad kohalikud omavalitsused või nende liidud ning antud alade vee-ettevõtjad, mis kuuluvad sajaprotsendiliselt kohalikule omavalitsusele. Eestis on üleujutusriskiga piirkonnad Tallinn, Pärnu, Sindi, Kuressaare, Nasva, Kärdla, Haapsalu, Võru, Tartu, Maardu, Paide, Häädemeeste, Võiste, Virtsu, Raasiku, Kiisa, Maidla ning Aardlapalu. Seal on üleujutused korduvad või nende laastav mõju on olnud suurem kui mujal Eestis.

Football news:

Gasperini on 2:0 with Liverpool: This is unbelievable. Atalanta played their football
Simeone on Maradona's death: Impossible to believe. He infected us with football. This is a great loss for me
Bayern and city are already in the Champions League play-offs. Who is already with them, and who is in step?
Conte Pro 0:2 from Real Madrid: We saw the difference between them and us. Inter made too many gifts
Liverpool have never scored a goal against Atalanta in their home Champions League match
Liverpool lost at home for the first time in 2 years! Gave Atalanta a couple of goals and never hit a goal
Zidane about 2:0 with Inter: real deserved to win by playing well. I am very happy with the players