Estonia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Välisluureametit hakkab juhtima Kaupo Rosin

Välisluureameti peadirektori nimetab ametisse kaitseministri ettepanekul vabariigi valitsus, kuulates ära riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni arvamuse.

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on Kaupo Rosin tugev kandidaat välisluureameti juhi kohale. „Tema ligi 20 aastane kogemus luures, millest viimased neli aastat kõrgel ametikohal NATO peakorteris, on andnud talle hea ettevalmistuse välisluure juhi kohale asumiseks. Olen veendunud, et Kaupo Rosin saab talle pandud kõrgete ootustega kenasti hakkama,“ märkis minister.

Pevkur lisas, et otsuse tegemisel mängis olulist rolli Kaupo Rosina suhtevõrgustik NATO liitlastega. „Luuremaailmas on väga oluline usalduslike suhete olemasolu meie partneritega. Olles olnud viimased neli aastat NATO peakorteris pidevas kontaktis kõigi meie liitlastega ja saades seal ka laiemat vaadet luurele, loob see head eeldused asuda tööle ilma pikema sisseelamisajata. Meil kellelgi pole täna luksust kaotada praeguses julgeolekuolukorras isegi ühte päeva, seetõttu palun ka Riigikogu komisjonil esimesel võimalusel koguneda, et vastav arvamus valitsusele ka esitada,“ lisas minister.

Kolonel Kaupo Rosin juhib praegu küberväejuhatust. Aastail 2018-2022 oli Rosin NATO peakorteri luure- ja julgeolekudivisjoni analüüsiüksuse asedirektor ja enne seda juhtis aastail 2012-2018 kaitseväe luurekeskust.

„On suur au olla välisluureameti peadirektori kanditaat. Eriti praeguses julgeolekukeskkonnas on adekvaatne luureinfo aluseks õigeaegsetele otsustele. Ootan väga kohtumist oma uute kolleegidega, kellega koos kiiresti edasi liikuda. Teha on meil väga palju. Soovin tänada Mikk Marranit, kes on oma ametiaja jooksul Välisluureametit väga tugevasti edasi arendanud ning saavutanud oma sise- ja välisriiklike partnerite sügava lugupidamise,“ ütles Kaupo Rosin.

Välisluureameti senine peadirektor Mikk Marran lahkub ametist 1. novembril.

„Mul on hea meel, et uue peadirektori kandidaat on aegsasti selgeks saanud. Välisluureamet saab Kaupo Rosina näol endale kogenud juhi. Olen kolonel Rosinaga väga tihedalt koos töötanud viimase kümne aasta jooksul ja olen veendunud, et Kaupo Rosin võetakse Välisluureameti kolleegide poolt hästi vastu. Tema professionaalsus ning positiivne suhtumine sobivad hästi välisluure tegutsemisstiiliga,“ ütles Mikk Marran.

Välisluureameti peamine ülesanne on koguda, analüüsida ja edastada infot Eestit puudutavate väliste julgeolekuohtude kohta, andes nii panuse Eesti riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamisse. Välisluureamet tagab ka turvalise side riigi salastatud võrkudes ja teeb välisvastuluuret, et kaitsta Eesti diplomaate ja välisoperatsioonidel teenivaid kaitseväelasi. Samuti kaitseb Välisluureamet Eestile edastatud salastatud välisteavet, täites riigi julgeoleku volitatud esindaja ülesandeid.