Kukin ihminen pystyy vaikuttamaan siihen, että asunnottomia ihmisiä ei syrjitä. Näin sanoo Asunnottomien yön koordinaattori Vlada Petrovskaja. Asunnottomuuteen liittyvien ennakkoluulojen poistaminen on tärkeää.

– Ihmiset ajattelevat, että asunnottomuus on asunnottoman ihmisen omaa syytä ja asunnottomuutta pidetään häpeällisenä. Tämä ei ole totta. Asunnottomuus on usein monen kriisitilanteen tulos, Petrovskaja sanoo.

Suomessa on tuhansia asunnottomia ihmisiä. Sunnuntaina vietetään asunnottomien yötä. Asunnottomuuden taustalla voi olla esimerkiksi asumisen kallis hinta, pienituloisuus, työttömyys, peliongelma tai mielenterveys- tai päihdesairaus.

Petrovskajan mukaan harmillisen usein naapurustoissa vastustetaan asunnottomien päiväkeskuksia ja asumisyksiköitä.

– Ihmiset saattavat sanoa, ettei tällainen palvelu sovi heidän alueelleen. Asunnottomia ihmisiä pelätään ja heidän läsnäolonsa koetaan tuovan turvattomuutta. Todellisuudessa turvattomuutta kokee juurikin se asunnoton ihminen, koska häntä ei hyväksytä alueelle, Petrovskaja sanoo.

Alle 25-vuotias pitkäaikaisasunnoton ei enää harvinaisuus

Asunnottomien yön toimijoiden julkaisemassa kannanotossa kerrotaan, että asunnottomuuden kokeminen on yksi äärimmäisimmistä syrjäytymisen muodoista.

Apua tarvitsevat monet. Esimerkiksi alle 25-vuotias pitkäaikaisasunnoton ei ole enää harvinaisuus. Puhutaan myös syrjäytymisen ylisukupolvisuudesta.

– Monella kadulle pitkäaikaisasunnottomaksi ajautuneella on pitkä syrjäyttämishistoria, joka kytkeytyy usein lastensuojeluun. Suomalainen koululaitos on jo pitkään epäonnistunut tarttumisessa heikoimmin pärjäävään viidennekseen oppilaista, ja nämä oppilaat ovat pääosin poikia, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n matalan kynnyksen ja asumispalveluiden päällikkö Jussi Lehtonen kannanotossa.

Tuhansia vailla asuntoa

Asunnottomuus on Suomessa keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja muihin isoihin kaupunkeihin.

Vuoden 2020 lopulla Suomessa oli 4 341 yksinelävää asunnotonta ihmistä. Asunnottomia perheitä ja pariskuntia oli 201. Luvut ovat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran tiedoista.

Poliitikoilta on vaadittu toimia asunnottomuuden poistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Hallitusohjelmaan kirjattuna tavoitteena on, että asunnottomuus puolitetaan tämän vaalikauden aikana ja poistetaan kokonaan vuoteen 2027 mennessä.

Helsingin kaupungin tavoitteena puolestaan on poistaa asunnottomuus vuoteen 2025 mennessä.

Talvitakkeja ja villasukkia kerätty

Asunnottomille on kerätty tänä vuonna esimerkiksi talvitakkeja ja villasukkia. Retkeily- ja ulkoilutarvikkeita myyvän kauppaketju Partioaitan järjestämään takkikeräykseen tuli tänä vuonna 5 400 takkia. Niitä jaetaan apua tarvitseville Asunnottomien yönä ja sen jälkeen.

Ehyt ry:n ja A-klinikkasäätiön kampanjassa asunnottomille ja muille heikossa asemassa oleville ihmisille on kerätty villasukkia ja lapasia. Keräys jatkuu marraskuun loppuun asti. Arvion mukaan sukkia ja lapasia on kertynyt tuhansia, kertoo Ehyt ry:n alue- ja järjestötyön päällikkö Hanna Heikkilä. Osa lahjoituksista on jo jaettu niitä tarvitseville.

– Varsinkin pohjoisessa tarve on jo ollut iso, Heikkilä kertoo.

Ehyt ry:n ja A-klinikkasäätiön kampanjassa sukkia ja lapasia on kertynyt paljon. Tässä pieni osa lahjoituksista. Sofia Holmberg/ EHYT ry

Asunnottomien yötä vietetään YK:n kansainvälisenä köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17. lokakuuta.