Futurice on perustanut syksyllä uuden tytäryhtiön nimeltään Futurice Remote. Uusi yhtiö on viety kaupparekisteriin 9. syyskuuta. Futurice Remoten