Kuva: Outi Järvinen

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut yli 55-vuotiaiden työllistoimista kariutuivat maanantaina.

Hallitus odotti työmarkkinaosapuolilta esitystä keinoista, joilla yli 55-vuotiaiden työllisyyttä voidaan parantaa vähintään 10 000 työllisellä. Neuvotteluissa keskeisimpänä kysymyksenä olivat työttömyysturvan lisäpäivät, joista puhutaan myös eläkeputkena.

Tällaista esitystä ei nyt ole tulossa. EK:n mukaan yrityksille yritettiin sälyttää kohtuuttomia rasitteita. SAK, Akava ja STTK puolestaan totesivat, että palkansaajien esitykset ikääntyvien työllisyyden parantamiseksi eivät saaneet vastakaikua työnantajilta.

Palkansaajakeskusjärjestöjen mukaan niiden esitys olisi turvannut ikääntyneiden työttömien toimeentulon jatkossakin, vaikka työttömyysturvan lisäpäivien ikäraja nostettaisiin 65-vuoteen.

80 000 lisätyöllistä tavoitteena

Jos mitään yllätyskäänteitä ei tule, niin pallo siirtyy nyt takaisin maan hallitukselle. Hallitus on linjannut, että mikäli toimeksianto työmarkkinaosapuolille ei johda asetettuihin tavoitteisiin, hallitus linjaa itse tarvittavat toimet yksityiskohtineen joulukuussa.

Hallitukselle näyttää olevan luvassa paineinen joulukuu. Ratkaisuja odotetaan niin akuutin koronakriisin hoitoon kuin työllisyystoimiin liittyen.

Työllisyystoimista nähdään hallituksessa varmasti tiukka vääntö, sillä puolueiden välillä on tuntuvia näkemyseroja asioista.

Maan hallituksella on työllisyystoimissaan kokonaisuutena vielä maali kaukana. Jos kaikkien käänteiden jälkeen yli 55-vuotiaiden työllisyystoimista saataisiin kasaan tavoitellut 10 000 työllistä, silloin kasassa voisi karkeasti olla noin 30 000 lisätyöllistä. Tosin eri toimien työllisyysvaikutuksista on riittänyt paljon eri näkemyksiä.

Hallitus on linjannut tekevänsä hallituskauden aikana taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllisen työllisyysvaikutukset.

Oman lisänsä neuvotteluihin tuo ajankohtainen talous- ja koronatilanne. Tähän liittyen on tosin hyvä muistaa, että monissa mahdollisissa rakenteellisissa työllisyystoimissa valmistelu ja voimaantulo vie aikansa, ja niiden vaikutukset alkaisivat todennäköisesti näkyä vasta akuutin koronakriisin jälkeen.