Finland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Helsingin kaupunki korottaa palkkoja tietyissä päiväkodeissa – korotuksia useissa ammatti­ryhmissä

Helsingin kaupunki ilmoittaa kohdentavansa palkkakehitysohjelman palkankorotuksia kasvatuksen ja koulutuksen työntekijöille. Korotuksia annetaan tiettyjen päiväkotien varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilöstölle ja perusopetuksessa kelpoisuusehdot täyttäville erityisluokanopettajille.

Päiväkoteihin suuntautuvat korotukset koskevat valikoitujen päiväkotien lakisääteiset kelpoisuusehdot täyttäviä erityisavustajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja päiväkodin johtajia. Päiväkodit on valikoitu muun muassa erityisen vaikean rekrytointitilanteen perusteella.

Sosiaali- ja terveysalalla lastensuojelun laitoshoidon vaativissa ja erityistason yksiköissä sekä lasten ja nuorten vastaanotossa ja ympärivuorokautisessa perhearvioinnissa työskentelevät saavat palkankorotuksia. Kaupunki kohdentaa rahaa myös lääkäreille. Raha käytetään kertakorvauksena sitouttamistarkoituksessa erikseen määriteltäville lääkäriryhmille.

Palkankorotuksia kohdennetaan myös nuoriso-ohjaajille, erikseen määritellyille palvelukeskuksen ja taloushallintopalveluiden työntekijöille sekä tietyille arkkitehtitehtävissä työskenteleville.

Palkkakehitysohjelma on osa Helsingin kaupungin talousarvioprosessia ja sen turvin nostetaan palkkausta niissä ammattiryhmissä, joissa palkkakilpailu aiheuttaa haasteita kaupungille.

Palkkojen suuruuden lisäksi Helsingin kaupungilla on ollut haasteita palkanmaksussa kuluneena vuotena. Tuhannet kaupungin työntekijät ovat saaneet virheellisiä palkkoja ja mystisiä palkkakuitteja. Syyskuussa kaupunki ilmoitti vaihtavansa palkanmaksuongelmien ratkaisijan.