Puolustusministeriön uuden kansliapäällikön valinta ei politisoitunut.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) esitti virkaan ennakkosuosikkina pidettyä kokenutta sotilasta, Esa Pulkkista.

Valtioneuvosto nimitti torstaina Pulkkisen puolustusministeriön kansliapäällikön virkaan ajaksi 1.1.2022–31.7.2025.

Koulutukseltaan Pulkkinen on yleisesikuntaupseeri.

”Ylijohtaja Esa Ilmari Pulkkinen (synt. 1957) on toiminut puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston päällikkönä vuodesta 2020. Aikaisemmin hän on toiminut samassa tehtävässä vuosina 2011-2016. Vuosina 2016-2020 Pulkkinen työskenteli Euroopan unionin sotilasesikunnan päällikkönä Brysselissä. Aikaisemmin urallaan hän on toiminut muun muassa Puolustusvoimissa apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa ja Jääkäriprikaatin komentajana, sekä EU:n sotilasesikunnassa osastopäällikkönä ja kansallisena asiantuntijana”, puolustusministeriö kertoo tiedotteessaan.

Kaikkonen kiittelee Pulkkista viestipalvelu Twitterissä.

– Kansliapäällikkö on osaavan virkakunnan kokoava voima ja tärkeä työpari ministerille. Lämpimät onnittelut puolustusministeriön uudelle kansliapäällikölle Esa Pulkkiselle 1.1.2022 alkaen. Ja jo tässä vaiheessa yhtä lämpimät kiitokset viran nykyiselle hoitajalle, Jukka Juustille, Kaikkonen kirjoittaa.

Kansliapäällikkö on ministeriön korkein virkamies, joka ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoo ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa.

Puolustusministeriön kansliapäälliköt ovat perinteisesti olleet sotilaita, eivätkä he ole olleet mukana puoluepolitiikassa.