Euroopan komission koordinoimassa hankkeessa selvitettiin yrttien ja mausteiden aitoutta, kertoo Ruokavirasto. Hankkeessa tutkittiin oreganoa, paprikaa ja chiliä, kurkumaa, pippuria, juustokuminaa ja sahramia.

Jäsenvaltiot toimittivat tutkittavaksi yhteensä 1885 näytettä, joista 329 (17 prosenttia) oli epäilyttäviä. Oreganonäytteistä lähes puolet oli epäilyttäviä. Oreganon seassa oli useimmiten runsaasti oliivipuun lehtiä.

Hankkeessa oli mukana 21 EU:n jäsenmaata sekä Norja ja Sveitsi. Suomi ei osallistunut hankkeeseen. Epäilyttävien näytteiden osuus, 17 prosenttia, oli kuitenkin pienempi kuin aiemmissa kansallisissa tutkimuksissa tai tutkimuskirjallisuudessa on raportoitu.

Ruokaväärennökset ovat jättimäinen hämäräbisnes, Kauppalehti kertoi aiemmin tässä kuussa. Oliiviöljyä kutsutaan usein maailman väärennetyimmäksi tuotteeksi.

Komission koordinoima hanke vahvisti aiempaa käsitystä, jonka mukaan yrttien ja mausteiden väärentäminen on melko yleinen ilmiö. Hankkeen tulosten perusteella tehostetaan yrttien ja mausteiden viranomaisvalvontaa.

Peräti 48 prosenttia tutkituista oreganonäytteistä oli epäilyttäviä. Pippurinäytteistä 17 prosenttia, kuminanäytteistä 14 prosenttia, kurkuma- ja sahraminäytteistä 11 prosenttia sekä paprika-/chilinäytteistä kuusi prosenttia arvioitiin epäilyttäviksi.

Suomessa Tulli valvoo yrttejä ja mausteita niiden tuontivaiheessa ja tutkii niistä muuan muassa kiellettyjä väriaineita, raskasmetalleja, mikrobiologisia ominaisuuksia ja säteilyttämistä.

"Tutkimme Tullissa mausteita jatkuvasti. Jos löydämme näytteistä väärennösepäilyihin viittaavia tuloksia, asia siirtyy valvontaosastollemme tutkintaan", kertoo Tullilaboratorion johtaja Pirjo Sainio Ruokaviraston sivuilla.

Vuonna 2014 EU-parlamentin ruokakriisiä ja ruokaväärennöksiä käsittelevässä raportissa mainittiin kymmenen väärennöksille altteinta tuotetta, joista osa oli yrttejä ja mausteita.

Väärennöstä voi olla vaikea havaita

Suurin osa nyt tutkituista, epäilyttäviksi havaituista näytteistä sisälsi vierasta kasvimateriaalia. Kahdessa prosentissa näytteistä havaittiin kiellettyjä väriaineita ja yhdessä näytteessä oli korkea lyijykromaattipitoisuus.

Yrttien ja mausteiden osalta tyypillisimpiä väärennöksiä ovat esimerkiksi mausteen/yrtin korvaaminen toisella kasvitieteellisellä lajilla tai kasvilajin tai maantieteellisen alueen virheelliset etikettitiedot.

Tyypillistä on myös tavallisen tuotteen ilmoittaminen luomutuotteeksi, värin parantaminen muun muassa synteettisiä, luvattomia väriaineita käyttämällä sekä tuotteen painon ja tilavuuden lisääminen tärkkelystä, jauhoa, pölyä tai liitua käyttämällä.

Joissakin tapauksissa selityksenä havaituille poikkeamille on hankkeen mukaan esimerkiksi sadonkorjuun aikana tapahtunut kontaminaatio muiden kasvien tai vieraan materian kanssa. Se ei kuitenkaan selitä esimerkiksi kiellettyjen väriaineiden käyttöä tai mausteen korvaamista oliivinlehdillä, joita ei ole tarkoitettu syötäväksi.

Kuluttajien ei välttämättä ole helppo havaita ruokaväärennöksiä, etenkään jos mausteet on murskattu ja sekoitettu, EU-komissio toteaa verkkosivuillaan.

Maahantuonnin jälkeen yrttejä ja mausteita valvovat kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset, Ruokavirasto kertoo.

Viranomaisyhteistyön tiivistämisen lisäksi toimialan omat toimet ovat tärkeässä roolissa, koska elintarvikealan yritysten vastuu markkinoille saatettujen elintarvikkeiden turvallisuudesta ja aitoudesta on keskeinen osa elintarviketurvallisuuden varmistamista.

Ruokaviraston mukaan hankkeen tulokset auttavat myös maustealalla toimivia yrityksiä parantamaan valmiuttaan torjua väärennöksiä.