Finland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Kiertävät sähkökatkokset uhkaavat Suomea talvella – näin niistä päätetään

Sähköpula voi kehittyä vähitellen tai äkkinäisesti, yllättävissä tilanteissa ei ennakointiin ole juurikaan mahdollisuutta.

Paras keino välttää sähkökatkot on säästää sähköä ja siirtää kulutusta arkiaamuilta ja -alkuilloilta muihin ajankohtiin. Kuva:  Mikko Stig / Lehtikuva

Suomessa varaudutaan monin tavoin vaikeaan talveen. Koko Eurooppaa ravisteleva energiapula ja epävarmuus energian saannista ovat saaneet sähkön hinnan kallistumaan voimakkaasti.

Kansalaisia neuvotaan myös monin omin toimin säästämään sähköä. Epävarma tilanne pakottaa varautumaan myös sähkön katkeamiseen. Käytännössä kyse olisi kiertävistä sähkökatkoista, joita sähkön jakeluyhtiöt tekisivät kahden tunnin jaksoissa.

Kiertävät sähkökatkot ovat kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan vasta se viimeinen keino.

– Fingrid hyödyntää ensin sähköntuottajien ja sähkön suurkuluttajien, kuten teollisuuslaitosten markkinaehtoiset toimenpiteet. Sähkönjakelun rajoitustoimenpiteisiin joudutaan siirtymään vasta sen jälkeen, kun kaikki markkinaehtoiset toimenpiteet on toteutettu ja häiriöihin varatut varavoimalaitokset ovat käytössä, Fingridin valvomopäällikkö Arto Pahkin sanoi lehdistötilaisuudessa maanantaina.

Sähköpula voi kehittyä monella eri tavalla. Se voi syntyä joko vähitellen vuorokausien aikana, esimerkiksi silloin kun pakkanen kiristyy, tai nopeasti ja yllättävästi, jos vaikka voimantuotantoon tai siirtoyhteyksiin tulee yllättävä häiriö.

Pahkinin mukaan tehotilanteen kiristymisestä pyritään kommunikoimaan mahdollisimman hyvin etuajassa.

Seuraavaa päivää koskevat ennusteet tuotannon ja kulutuksen suhteesta valmistuvat kello 17.30:een mennessä. Jos näyttää siltä, että tuotanto ei riitä kattamaan kulutusta, varmistetaan alan toimijoilta, että kaikki teho on käytössä ja tarvittaessa otetaan yhteyttä myös naapurimaiden kantaverkkoyhtiöihin samasta syystä.

Ennakointi tarkoittaa myös kuluttajille suuntautuvaa viestintää sähkön käytön ajoittamisesta. Paras keino välttää sähkökatkot on säästää sähköä ja siirtää kulutusta arkiaamuilta ja -alkuilloilta muihin ajankohtiin.

Jos markkinatoimijoiden kapasiteetti, energiansäästön ja ajoituksen toimenpiteet eivät riitä, on aloitettava kiertävät sähkökatkot, jotta vältytään valtakunnalliselta suurhäiriöltä.

Käytännössä sähkökatkosten toteuttajina toimivat alueelliset jakeluyhtiöt. Jokaisella verkonhaltijalla pitää olla suunnitelma sähköpulan varalta. Vain kaikkein kiireellisimmissä tilanteissa Fingrid voi kytkeä suoraan irti kulutusta.

Kiertävien sähkökatkojen kesto olisi asiakasta kohden noin 2 tuntia kerrallaan, ja sen jälkeen sähköt pysyvät päällä ainakin kaksi tuntia. Sähkökatkojen aikana huolehditaan, että esimerkiksi sairaalat, hätäkeskukset ja merkittävä sähköntuotanto turvataan.

– Yhteiskunnan muita kriittisiä toimintoja, vaikka vesi- ja lämpöhuoltoa, priorisoidaan niin paljon kuin siinä tilanteessa pystytään. Mutta korostan sitä, että jos sähköpulatilanne on hyvin vaikea, todennäköisesti näiden sähköjen poiskytkemiseltä ei voida välttyä, jakeluverkkoyhtiö Elenian käyttöpäällikkö Heikki Paananen sanoo.

Paananen kuitenkin huomauttaa, että Suomessa on jo pitkään ollut hyvä varautumisen kulttuuri erilaisiin häiriötilanteisiin, jonka pohjalta on hyvä ponnistaa.

Elenian, kuten monien muiden toimijoiden priorisoinnit perustuvat Huolto­varmuus­keskuksen 2021 laatimaan suositukseen.

Silloin jos sähköpulatilanne syntyy äkillisesti, ennakointi ei ole mahdollista, vaan viesti voi tulla vasta sähkökatkojen alkamisesta. Esimerkiksi Savon Voima lähettää asiakkailleen tekstiviestinä tiedon katkon alkamisesta ja sen arvioidusta kestosta. Toinen viesti lähtee silloin, kun katko on ohi.

Paikalliset jakeluverkkotoimijat kokoontuvat maanantaina Fingridin järjestämään tilaisuuteen, jossa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä mahdollisten sähköpulatilanteiden hoidossa.

Kolme keskeistä tekijää vaikuttaa siihen tuleeko ensi talvena sähköpula

1) Kotimainen tuotanto toimii luotettavasti.

2) Sähköä saadaan Ruotsista.

3) Talvi lauha ja tuulinen.

Jos kaikki kolme toteutuvat, energiansäästö varmistaa, että saatavuus on hyvä.

Jos kaksi kolmesta toteutuu, energiansäästö auttaa välttämään sähköpulatilanteita.

Jos vain yksi kolmesta toteutuu, energian säästäminen ja käytön ajoittaminen ovat sähköpulan välttämisen edellytyksenä.

Lähde: Fingrid