Finland

Kokoomus | Helsingin kokoomuksen linja­erot nousivat pintaan, mutta minkälaisia ne ovat? Pormestari­ehdokkaaksi pyrkivä Vartiainen on liberaaleinta laitaa, näyttää arvokartta

HS:n arvokartta näyttää minkälaisia kokoomuksen jakolinjat ovat Helsingissä. Pormestariehdokkaaksi pyrkivä Juhana Vartiainen on liberaaleinta laitaa. Konservatiivikulmaa pitää kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Wille Rydman.

Helsingin pormestarikisaan ilmoittautunut Juhana Vartiainen kuvattuna Lasipalatsin edessä Mannerheimintiellä.­

Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Wille Rydman on konservatiivisempi kuin perussuomalaiset keskimäärin.

Pormestariehdokkaaksi pyrkivä kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Juhana Vartiainen puolestaan on liberaaliudessaan lähellä vihreiden ja vasemmistoliiton edustajien keskiarvoa.

Muun muassa tämä käy ilmi, kun tarkastellaan, miten kokoomuksen helsinkiläiset edustajat sijoittuvat HS:n arvokartalle. Kartalla tarkastelussa ovat toisaalta konservatiivi–liberaali-akseli ja toisaalta vasemmisto–oikeisto-akseli.

Kokoomuksen ja erityisesti puolueen helsinkiläisedustajien sisäinen jakautuminen liberaalien edustajien ja konservatiivisempaa linjaa ajavien edustajien välillä on herättänyt viime päivinä keskustelua.

Asia nousi pintaan, kun Kirsi Piha päätti luopua ehdokkuudestaan Helsingin pormestarikisassa. Piha kertoi päätöksestään viikonloppuna antaen ymmärtää, että hänellä voisi olla pormestarina vaikeuksia edustaa kaikkien kokoomuslaisten arvoja. Hän kirjoitti blogissaan muun muassa, etteivät kokoomuksen perusarvot perustu ”ennakkoluuloiseen ja eri ryhmiä syrjivään ajatteluun”.

Arvokartta piirtää nyt yhden suuntaa antavan kuvan siitä, minkälaisia sisäiset jakolinjat puolueessa oikeastaan ovat.

Jaottelua ei ole voitu muodostaa tulevien kunnallisvaalien vaalikoneen perusteella, sillä ehdokasasettelu on kesken ja koneen vastaajamäärä vajaa. Karttaan onkin siksi poimittu tuorein muu tieto: Ne kokoomuksen edustajat, jotka olivat ehdolla eduskuntavaaleissa vuonna 2019 Helsingin vaalipiiristä ja jotka vastasivat HS:n vaalikoneeseen tuolloin. Näistä noin puolet ovat tällä hetkellä kokoomuksen kaupunginvaltuutettuja Helsingissä.

Lisäksi mukaan on poimittu puolueen puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa sekä muiden puolueiden keskiarvot.

Kartan mukaan puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo edustaa liberaalimpaa linjaa kuin puolueen tuolloiset ehdokkaat keskimäärin.

Aivan puolueensa liberaali–konservatiiviakselin keskiarvon tuntumaan puolestaan sijoittuu varapuheenjohtaja Antti Häkkänen.

Myös Helsingissä kuntavaaleissa ehdolle asettuva varapuheenjohtaja Elina Lepomäki on tällä mittarilla melko lähellä keskiarvoa, hivenen liberaalilla puolella. Sen sijaan hän on selvästi puolueen keskiarvoa oikeistolaisempi.

Vartiaista lähellä liberaalissa kulmassa ovat esimerkiksi kuntavaaleissa ehdolla oleva Veera Hellman sekä kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen sekä nykyinen varavaltuutettu Matti Niiranen.Varapuheenjohtajista Anna-Kaisa Ikonen on liberaaleimmalla linjalla.

Rydmania lähellä konservatiivikulmassa ovat puolestaan muun muassa kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies ja kaupunginvaltuutettu Seija Muurinen. Konservatiivipuolelle kuuluu myös kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva.

Jos tarkastellaan vasemmisto–oikeisto-akselia, on puolueen jakaantuminen selvästi vähäisempää kuin konservatiivi–liberaali-akselilla, mikä ei liene yllättävää.

Koko kartalle poimittu joukko on keskilinjan oikealla puolella tai aivan keskilinjalla siinä missä konservatiivi–liberaali-akselilla pakka on selkeästi hajallaan.

Oikeistolaisimpaan laitaan asettuu esimerkiksi Rydman ja lähelle häntä muun muassa varapuheenjohtaja Lepomäki.

Puheenjohtaja Orpo on lähellä puolueensa keskiarvoa. Varapuheenjohtaja Häkkänen sen sijaan erottuu olemalla monista puoluetovereistaan hieman vasemmalla.

Konservatiivi–liberaali-mittarilla ääripäissä olevia Rydmania ja Vartiaista yhdistää se, että molemmat ovat verraten oikeistolaisia.

Rydman onkin antanut Vartiaiselle kisassa tukensa.

Vartiaisen vahvuutena on nähty, että taloustieteilijän taustallaan hän saattaa kyetä kokoamaan hajanaista puoluetta nimenomaan paremmin yhdistävän talousteeman ympärille.

Vartiainen itse ei juuri vaikuta piittaavan meneillään olevasta arvokeskustelusta. Hän korosti tiistaina HS:n haastattelussa, että kokoomukseen mahtuu eri tavalla ajattelevia ihmisiä.

”Koko keskustelu on mielestäni ihan turhaa arvonokittelua, joka tapahtuu lähinnä sosiaalisessa mediassa ja joka ei liity mihinkään ajankohtaiseen politiikkakysymykseen.”

Arvokartta on muodostettu vaalikoneen arvoja mittaavista ja vasemmisto–oikeisto-jakoa mittaavista kysymyksistä, joita oli yhteensä kahdeksan.

Arvoja mittaaviksi kysymyksiksi luettiin muun muassa kysymykset homo- ja lesboparien avioliitto ja adoptio-oikeudesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamisesta omaan kotikuntaan.

Vasemmisto–oikeisto-jakoa kuvaaviksi kysymyksiksi luettiin muun muassa kysymykset julkisten palvelujen ulkoistamisesta yksityisten yritysten tuotettavaksi ja leikkauksien tai veronkorotusten priorisoinnista talouden tasapainottamisessa.

Football news:

What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything
Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good
Leeds striker Bamford on Super League: This is wrong, we are in shock. The noise is startling. Sorry it doesn't work that way with racism
Klopp on Liverpool in the Super League: I'm used to the owners making decisions without me. I feel responsible for the club's relationship with the fans
Non-Super League clubs are promised 400 million euros in solidarity payments. From the Champions League they receive 140 million
Milner on Super League: I don't like it. I hope it won't happen
Leeds tweet about 1-1 with Liverpool: Equalized in the match against a Super League team in the end