Koneen oikaistu liikevoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä 326,5 miljoonaa euroa.

Koneen oikaistun liikevoiton (ebit) odotettiin Vara Researchin keräämän analyytikkokonsensuksen mukaan nousseen 350,3 miljoonaan euroon. Vertailukaudella kertaeristä oikaistua liikevoittoa kertyi 339,8 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan haasteet toimitusketjuissa jatkuvat.

Liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 2 610,0 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon odotettiin olleen heinä-syyskuussa 2 706,4 miljoonaa euroa. Viime vuoden kolmannella osavuodella liikevaihto kertyi 2 587,0 miljoonan euron edestä.

Uudet tilaukset olivat 2 211,1 miljoonaa euroa.

Konsensus odotti uusia tilauksia tulleen 2 086,1 miljoonan euron edestä. Vertailukaudella tilauksia saatiin 1 931,7 miljoonan euron edestä.

Kone kertoo ”täsmentäneen” liiketoimintanäkymiä.

Oikaistun liikevoittomarginaalin Kone arvioi nyt olevan välillä 12,4 % ja 12,8 %.

Aiemmin haarukka oli 12,4 - 13,0 prosenttia.

Vuonna 2021 Koneen liikevaihdon kasvun arvioidaan edelleen olevan välillä 4 % ja 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon.

Koneen mukaan sillä on ”vankka” tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2021. Jatkuvien laatu- ja tuottavuusparannusten odotetaan tukevan kannattavuutta.

”Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2021 ovat kasvaneet komponentti- ja logistiikkakustannukset.”

Markkinanäkymien mukaan Kiinassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi korkealta tasolta ensimmäisen vuosipuoliskon vahvan aktiviteetin johdosta.

Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan Kone odottaa elpyvän matalaan vertailukauteen nähden. Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) sekä Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan huomattavasti. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinan odotetaan olevan vakaa; markkinan odotetaan kasvavan Keski- ja Pohjois-Euroopan alueella ja olevan vakaa Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä.

Toimitusjohtaja: Kiinassa merkkejä maltillisesta hidastumisesta

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin mukaan kysynnän elpyminen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä useilla markkinoilla, mikä näkyi saatujen tilausten vahvassa kasvussa.

”Olin tyytyväinen siitä, että tilauksemme kasvoivat myös Kiinassa korkeaan vertailukauteen nähden. Kiinan kiinteistömarkkinan aktiviteetissa alkoi kuitenkin näkyä merkkejä maltillisesta hidastumisesta, kun likviditeettirajoitteisiin liittyvä epävarmuus kasvoi vuosineljänneksen aikana.”

”Vaikka näkyvyys markkinan kehitykseen on todennäköisesti lähitulevaisuudessa heikompi, uskon käynnissä olevien velkaantumista vähentävien toimenpiteiden vahvistavan toimialan perusteita, ja olen vakuuttunut tulevista kasvumahdollisuuksista.”

Toimitusjohtajan mukaan Kone ”täsmentänsi” vuoden 2021 liiketoimintanäkymiä kustannusympäristön ”paineiden” johdosta.

”Pidemmällä aikavälillä olen luottavainen siitä, että henkilöstömme vahva sitoutuminen sekä tarjoomamme kilpailukykyisyys auttavat meitä saavuttamaan tavoitteemme markkinoita nopeammasta kannattavasta kasvusta.”

Kiinassa likviditeetti vaikutti kiinteistösektoriin

Globaalin hissi- ja liukuporrasmarkkinan elpyminen jatkui Koneen mukaan heinä-syyskuussa. Elpymistahti kuitenkin vaihteli ja oli joillakin alueilla odotettua hitaampaa globaalien toimitusketjujen rajoitteista johtuen. Aktiviteetti oli voimakkainta asuinrakentamisen segmentissä kaikilla alueilla.

”Uuslaitemarkkinan kysyntä oli kokonaisuudessaan melko vakaalla tasolla. Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina oli vakaa.”

Kiinassa markkina pysyi Koneen mukaan viime vuoden korkealla tasolla, mutta tiukentunut likviditeetti alkoi vaikuttaa kiinteistösektorin aktiviteettiin vuosineljänneksen aikana.

”Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkinan vahva elpyminen jatkui. EMEA-alueella uuslaitemarkkina oli vakaa. Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkina kasvoi hieman, kun taas Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä markkinat olivat vakaat. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina kasvoi huomattavasti.”

Palvelumarkkina kehittyi yhtiön mukaan positiivisesti sekä huollon että modernisoinnin kasvaessa laaja-alaisesti.

”Voimakas kilpailu vaikutti edelleen hinnoitteluympäristöön negatiivisesti. Vastauksena nousseisiin komponentti- ja logistiikkakustannuksiin markkinahinnat ovat kuitenkin alkaneet parantua useilla markkinoilla.”

Koneen osake painui tuloksen jälkeen 3,6 prosentin laskuun raportin julkistamisen jälkeen.