Kauppakamarien jäsenyritysten näkemys epidemian aiheuttaman talouskriisin hoidon onnistumisesta on parantunut alkusyksystä, kertoo Kauppakamarien tuore jäsenkysely.

Silti suurin osa yrityksistä, 52 prosenttia, on sitä mieltä, että hallituksen toimet koronaepidemian aiheuttaman talouskriisin hoidossa ovat joko erittäin tai melko huonoja.

Tyytyväisiä hallituksen toimiin oli 33 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä. Lokakuun kyselyssä vastaava luku oli vain 22 prosenttia.

”Kevään pahimmat uhkakuvat eivät toteutuneet ja sen takia ilmassa on lievää optimismia ensi vuotta kohden, vaikka tilanne onkin edelleen huolestuttava. Kaikki toivovat nyt, että toinen aalto saadaan laskuun ja rokote ennättää tulla ennen kuin kolmas aalto iskee. Tämä heijastuu näistä vastauksista”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi tiedotteessa.

Kyselyyn vastasi yli 3200 kauppakamarien jäsenyritystä useilta eri toimialoilta ympäri Suomen. Vastanneista kahdeksan prosenttia oli yksinyrittäjiä, loput olivat työnantajayrityksiä.

Konkurssiuhkaa ja liikevaihdon laskua

Kyselyn perusteella yrityskentän talous ja odotukset oman tilanteensa kehittymisestä ovat pysyneet vakaina, joskin huonoina jo useamman kuukauden ajan.

Yrityksistä neljännes kokee konkurssiriskin nousseen merkittävästi, mutta konkurssin uhan tuntevien yritysten määrä on ollut pitkin syksyä hieman kevättä pienempi.

Reilu 70 prosenttia yrityksistä odottaa koronaepidemian vaikuttavan liikevaihtoon negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana. Noin 40 prosenttia puolestaan odottaa joutuvansa jossakin määrin lomautusten tai irtisanomisten tielle seuraavan kahden kuukauden aikana.

”Henkilöstösopeutusten perusteella voidaan arvioida, että yrityksistä noin kymmenellä prosentilla odotukset henkilöstön määrän kehityksestä ovat erittäin pessimistiset”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Kaupan alalla vähiten huolia

”Teollisuudessa ajatukset henkilöstön määrän kehityksestä sekä tällä hetkellä että tulevaisuuteen katsoen ovat muita pessimistisempiä. Tilannetta ei kuitenkaan voi verrata esimerkiksi majoitus ja ravitsemistoimintaan tai kulttuurituotannon toimintaan, missä tunnelma on vielä selvästi synkempi.”

Sen sijaan kaupan alalla keskimääräistä useampi eli yli kolmannes ei usko koronaepidemian vaikuttaneen negatiivisesti yrityksen liikevaihtoon. Kaupan alalla lähemmäs 60 prosenttia uskoo, että henkilöstön määrä on pysynyt ja tulee pysymään seuraavan kahden kuukauden aikana ennallaan.

Kauppakamarien kysely tehtiin 1.12.2020. Kyselyyn vastasi 3242 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9 ja 8.10.