Finland

Lukijan mielipide | Luonnonvaroja pitää käyttää yhä kestävämmin

Luonnonvaroja pitää käyttää yhä kestävämmin

Tekemällä vähemmästä enemmän saavutetaan taloudellisia hyötyjä samalla kun vähennetään ympäristövaikutuksia.

Hanna Mattila ja Jari Niemelä muistuttivat tärkeästä asiasta (HS Vieraskynä 26.11.): luontokato on tehtävä yhtä näkyväksi kuin ilmastonmuutos.

Kirjoitus toi esiin hyviä asioita, mutta haluamme nostaa lisäksi keskusteluun tärkeän näkökulman, luonnonvarojen kestämättömän käytön.

Kansainvälisen luonnonvarapaneelin arvion mukaan luonnonvarojen irrottaminen ekosysteemeistä ja prosessointi tuotteiksi aiheuttavat noin puolet maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Loput päästöistä aiheutuvat fossiilisten polttoaineiden muusta käytöstä.

Peräti arviolta 90 prosenttia luonnon monimuotoisuuden kadosta johtuu luonnonvarojen käytöstä. Tästä suurin vaikutus syntyy maankäytöstä ja sen muutoksista.

Luonnonvarojen käyttö uhkaa kaksinkertaistua vuosisadan puoleenväliin mennessä. Väestönkasvun lisäksi kasvua aiheuttaa ennen kaikkea kasvava elintaso kehittyvissä maissa. Kansainvälinen luonnonvarapaneeli on arvioinut, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet jäävät toteutumatta, jos luonnonvarojen käyttö ei tehostu merkittävästi. Sama uhka koskee luonnon monimuotoisuutta.

Meillä Suomessa on osaamista ja tietoa hyödyntää luonnonvaroja vähäisemmin ympäristövaikutuksin kuin esimerkiksi kehittyvillä talouksilla. Tästä huolimatta myös Suomessa on kriittisesti tarkasteltava luonnonvarojen kulutustamme. Se on kansainvälisesti katsottuna erittäin korkea ilman vientiteollisuuttammekin. Maailmaa ei saada kestävälle tielle, jos Suomen kaltaiset maat eivät pysty näyttämään muutoksen mahdollisuutta.

Kansainvälinen luonnonvarapaneeli on nostanut ratkaisujen keskiöön kiertotalouden. Tekemällä vähemmästä enemmän saavutetaan taloudellisia hyötyjä samalla kun vähennetään ympäristövaikutuksia. Kiertotalouden lisäksi tarvitaan kestävämpiä kulutustapoja, tuotantotoiminnan innovaatioita ja fossiilisten polttoaineiden nopeaa alasajoa. Samalla myös biotalouden on pystyttävä vastaamaan ympäristöhaasteisiin kestävällä tavalla.

Suomi aikoo olla hiilineutraali vuonna 2035 ja kiertotalouden kärkimaa maailmassa vuonna 2025. Parhaillaan ollaan viimeistelemässä kansallista kiertotalousohjelman edistämisohjelmaa. Samaan aikaan on aloitettu biodiversiteetti-, biotalous- ja ilmastostrategioiden päivitykset.

Suomella on nyt mahdollisuus viestiä näihin strategioihin sisällytettävillä toimilla kansainvälisestikin merkityksellisellä tavalla luonnonvarojen käyttötavoitteista siten, että luonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteemme toteutuvat.

Vahvan ja vastuullisen viestin turvin yrityksillämmekin on paremmat edellytykset lisätä ekotehokkuuttaan ja viestiä siitä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Jyri Seppälä

professori, Suomen ympäristökeskus ja Suomen ilmastopaneelin jäsen

Eeva Primmer

vt. pääjohtaja, professori, Suomen ympäristökeskus ja kansainvälisen luonnonvarapaneelin jäsen

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.

Football news:

Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid