Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi ennakoi, että koronakriisin jatkuminen alkaa väistämättä näkyä konkurssimäärien kasvussa.

”Meille tulevien viestien synkkyyden perusteella olen ihmetellyt, ettei konkursseja ole tullut vielä enempää”, Lappi sanoo.

Lappi muistuttaa, että matkailu- ja ravintola-alan ahdingon suuruus ei kokonaan näy konkurssitilastoista.

”Sopeutuminen tapahtuu pääosin muuten kuin konkursseilla”, Lappi sanoo.

Hän muistuttaa, että alalla yleisemmin käy niin, että yritys vain lopettaa toimintansa menemättä konkurssiin. Hänen mukaansa koronakriisiin aikana on usein tapahtunut myös niin, että esimerkiksi kolmea ravintolaa pyörittävä yritys on lopettanut yksi tai kaksi ravintolaa.

”Henkilöstöravintola-alalla on kriisin aikana lopetettu satoja toimipisteitä” Lappi nostaa esimerkkinä.

Tilanne ei ole hetkeen helpottamassa

Koronakriisi on ravisuttanut taloutta laajasti. Koronakriisiä helpottamaan tehtyjen väliaikaisten lakimuutosten myötä konkurssihakemusten määrä vähentyi Suomessa viime vuonna.

Keskeisen väliaikaisen lakimuutoksen voimassaolo päättyi nyt tammikuun lopussa. Etukäteen ennakoitiin, että lakimuutoksen päättyminen voisi tuoda konkurssihakemusten tulvan.

Konkurssihakemusten määrä kasvoi helmikuussa, niin suurimmat uhkakuvat konkurssivyörystä eivät ole ainakaan toistaiseksi toteutumassa.

Matkailu- ja ravintola-ala on koronakriisistä eniten kärsineitä aloja. Konkurssihakemusten joukossa on nyt ollut paljon esimerkiksi kahviloita, mutta matkailu- ja ravintola-alallakaan pahimmat pelot konkurssivyörystä eivät ole ainakaan toistaiseksi toteutuneet.

Lapin mukaan ravintoloiden osalta erityisen vaikeassa tilanteessa ovat hiljattain toimintansa aloittaneet yritykset ja yöravintolat.

”Tilanne on sellainen, että jos rajoituksia ei pystytä purkamaan, niin kevään aikana tulee konkursseja enemmän. Niin tiukoilla yritykset ovat”, Lappi sanoo.

Tilanne ei ole hetkeen helpottamassa. Koronaepidemian tilanne on heikentynyt huolestuttavasti.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla ravintolat ja muut ravitsemisalan yritykset suljettaisiin asiakkailta väliaikaisesti kolmeksi viikoksi. Ravintoloiden väliaikainen sulkeminen on tänään tiistaina eduskunnan lähetekeskustelussa.’

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi viikon maanantaina ja se olisi voimassa kolme viikkoa.

Ruoan ulosmyynti asiakkaille olisi sallittua. Sulku koskisi ravitsemisalan yrityksiä alueilla, joissa koronavirusepidemia on leviämis- ja kiihtymisvaiheessa.

Kuten monissa viime päivien koronatoimissa, myös ravintolarajoitusten osalta on suurta kuohuntaa riittänyt. Yksi kysymys on se, ehtiikö eduskunta käsitellä asian ennakoidulla tavalla tämän viikon aikana.

Eduskunnan käsittelyn jälkeen tasavallan presidentti vahvistaa lain ja valtioneuvosto antaa siihen liittyvän asetuksen, jolla määritellään sulkutoimenpiteiden kohteena olevat alueet. Asetus viedään eduskunnan jälkitarkastukseen.

”Valtioneuvoston pitää sulkea myös henkilöstö- ja opiskelijaravintolat”

Olennainen poikkeus hallituksen esityksessä ovat ravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisölle. Sulku ei siis koskisi esimerkiksi henkilöstö- ja opiskelijaravintoloita, jotka eivät ole auki muille asiakkaille.

Voi kuulostaa hieman yllättävältä, mutta Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa haluaa tähän poikkeukseen muutoksen.

MaRan Lappi huomauttaa, että jollei henkilöstö- ja opiskelijaravintoloita suljeta ensi maanantaina, ne eivät saa valtion sulkemisesta maksamaa hyvitystä. Tämä on MaRan mielestä erittäin epäoikeudenmukaista, koska julkisen vallan etätyö- ja -opetussuositukset ovat romahduttaneet niiden liiketoiminnan.

Maran Lapin mielestä valtioneuvoston pitääkin sulkea myös henkilöstö- ja opiskelijaravintolat, koska koronakriisi sekä etätyö ja -opetus ovat vieneet niiltä toimintaedellytykset. Sulkeminen mahdollistaisi niille valtion maksaman hyvityksen.

”Vain huoltovarmuuden kannalta välttämättömät ravintolat voisivat olla auki, samoin kuin voima- ja teollisuuslaitoksissa olevat ravintolat, jotka ovat suljettuja muilta kuin laitosten työntekijöiltä, Lappi sanoo.

MaRan mielestä valtion tulee korvata kiinteät kulut täysimääräisesti

Mara haluaa lisäksi ylipäätään muutoksia ravintoloille sulkemisista maksettaviin korvauksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee tukimallia korvauksesta yrityksille, joihin sulkutoimenpiteet kohdistuvat. Hyvitystä 8.–28.3. väliseltä ajalta on arvioitu ravintoloille maksettavan 50 miljoonaa euroa.

Lapin mukaan tämä summa on täysin riittämätön. MaRa arvioi, että ravintoloiden kiinteiden kustannusten määrä kolmen viikon ajalta on reilu 100 miljoonaa euroa sen mukaan, kuinka paljon palkkoja ja niiden sivukuluja joudutaan maksamaan ennen lomautusten voimaantuloa.

MaRan mielestä valtion tulee korvata kiinteät kulut täysimääräisesti.