Metsänomistajien asenteet luonnonsuojelua kohtaan ovat muuttuneet positiivisemmiksi viime vuosina. Vapaaehtoisuuteen perustuva luonnonsuojelu on vaikuttanut merkittävästi asennemuutokseen.