Lukijalta. Koronakevät laukaisi maailmanlaajuisen murroksen: digitalisaatiossa on edetty ennennäkemättömään kiihdytysvaiheeseen. Ihmiset siirtyivät laajoina aaltoina käyttämään digitaalisia palveluita - jopa lähes yön yli. Etulinjassa etenivät verkko-ostaminen, etätyöskentely ja suoratoistopalveluiden käyttö.

Aiemmin akateemiselta kuulostanut sana 'disruptio' tapahtuu siis nyt silmiemme edessä, kun markkinat ja bisnesmallit mullistuvat digivetoisesti. Samalla on varauduttava pudotuspeliin: juuri digitalisaatio jakaa yrityksiä jatkossa yhä useammin menestyjiin ja hiipujiin.

Käsillä on ainutkertainen etsikkoaika. Mihin digitekoihin yhteiskunnan ja yritysten tulisi sitten tarttua? Elinkeinoelämän keskusliiton 12 suomalaista kärkiyritystä tunnisti Digital Game Changers -hankkeessaan kolme keskeistä menestystekijää, joita digitalisaation etulinjassa tarvitaan.

Niistä ensimmäinen liittyy asiakaskokemukseen. Niin kuluttajien kuin yritysasiakkaiden digitaalinen vaatimustaso määrittyy entistä vahvemmin kansainvälisen tason markkinajohtajien mukaan. Eikä maailmanluokan asiakaskokemukseen voi yltää kuin yritysten saumattomalla yhteispelillä. Avainasemassa on siis suomalaisyritysten kyky rakentaa liiketoimintaa ekosysteemeissä sekä hyödyntää palvelumuotoilun huippuosaamista. Parhaimmillaan digitaalisuus kulkee läpi koko asiointipolun.

Toinen huomio liittyy etäyhteiskunnan tulevaisuuteen. Kukaan ei osaa ennustaa, kuinka pitkään pandemia rajoittaa fyysisiä kohtaamisia tapahtumissa, asiakaspalvelussa ja työnteossa. Siksi parhaiten tulevat pärjäämään ne, jotka osaavat hyödyntää fyysisiä ja digitaalisia kanavia ketterästi rinnakkain.

Kolmannekseen haluamme nostaa esille sekä kansalaisten että yritysten digitaidot. Koronakevät osoitti, kuinka tärkeitä ne ovat yhteiskunnan kriisinkestävyyden kannalta. Sidosryhmien digitaitojen kehittämisen ja digisyrjäytymisen ehkäisemisen tulee olla niin julkisen vallan kuin yritysten agendalla.

Koko Suomen tulevaisuus on riippuvainen siitä, kuinka onnistumme tarttumaan digitalisaation uusiin mahdollisuuksiin ja rakentamaan sen kautta myös ilmastomyönteistä tulevaisuutta. Haaste on vaativa ja sen selättäminen vaatii yhteispeliä ja rohkeutta niin yrityksiltä kuin valtiolta.

Sari Heinonen, SVP, henkilöasiakkaat, OP Ryhmä

Karoliina Pentti, Head of Business Design, OP Ryhmä

Tomi Pienimäki, CDO, Finnair

Anne Jalkala, innovaatiojohtaja, Fortum

Jari Laine, toimitusjohtaja, Varusteleka