Lastentarhanopettajista on pulaa. Mostphotos

Suomessa on 31 ammattia, joissa on pulaa työntekijöistä.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkenoministeriön julkaisemasta ammattibarometrista, joka perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemykseen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa.

Tämä luku kertoo koko maan tilanteesta, ja alueittain vaihtelua on paljon.

– Oletin, että olisi ollut enemmän muutosta koronan vuoksi, kertoo ammattibarometrin asiantuntija, neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Mielestäni oleellisin muutos oli, että pula-ammattien kärkipäästä tippui kaupallisen alan ammatteja ja rakennusalan ammatteja pois. Ja tämä kärkipää painottuu entistä vahvemmin terveys- ja sosiaalialan ammatteihin, Tuomaala analysoi.

Sairaanhoitajat Johanna Pelkonen, Jonna Mäki-Koivisto ja Laura Lehmusvaara toivovat, että suomalaiset noudattaisivat koronarajoituksia. Riitta Heiskanen

Keväällä ennen koronavaikutuksia pula-ammatteja oli 60. Syksyllä 2019 tehdyssä arvioinnissa työvoimapula-ammatteja oli 52.

Ylitarjonta-ammattien määrä on kasvanut viime keväästä, mutta niiden määrä alkoi kasvaa jo ennen koronaa.

Suurta pulaa osaavasta työvoimasta on ammattibarometrin mukaan erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalityön ammateissa.

Näiden ammattien osuus pula-ammattien top 15 -listalla on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Sairaanhoitajat ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista on ollut pulaa eri alueella Suomessa jo ennen koronaa.

Pula-ammattien kärkipäähän ovat nousseet nyt myös sovellusohjelmoijat ja -suunnittelijat. Uusina ammatteina top 15 -listalle ovat nousseet terveydenhuollon ja sosiaalialan ammateista bioanalyytikot ja kodinhoitajat, jotka eivät ole kovin suuria ammattiryhmiä.

Ammattibarometriarvioinnilla pyritään parantamaan avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista sekä edistämään ammatillista ja alueellista liikkuvuutta.

* Tähdellä merkityissä paljon pulaa.