Finland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Naisen palkka lähes tuhat euroa pienempi – lasikatto näkyy rahoitusalalla

Naisia työskentelee rahoitusalalla huomattavasti enemmän kuin miehiä. Johtotehtävissäkin naisten osuus on noussut jo lähes 50 prosenttiin.

Palkoissa naisten kasvava osuus ei näy. Tämän ilmenee Saara Vaahtoniemen taloustieteen väitöstutkimuksesta. Vaahtoniemi toimii ekonomistina Pellervon taloustutkimus PTT:ssä.

Vaahtoniemen tutkimuksen mukaan naisten ansiot rahoitusalan johtotehtävissä ovat keskimäärin 15 prosenttia matalammat kuin miesten.

– Naisten pienempi palkka selittyy osin sillä, että naisia yksinkertaisesti työskentelee useammin pienempipalkkaisissa tehtävissä. Tämä näkyy myös johtotason sisällä. Johtotason tehtävistä esimerkiksi sijoitustiimien johtajien palkat ovat keskimäärin korkeampia kuin markkinointitiimien johtajien. Naiset ovatkin vähemmistössä korkeapalkkaisissa johtotehtävissä, Vaahtoniemi sanoo.

Johtotasolla erotus keskimääräisessä kuukausipalkassa miesten ja naisten välillä on kasvanut.

– Tämän takana on osin hyvinkin suuret erot maksettujen bonusten suuruudessa. Naisten keskimääräiset bonukset johtotasolla vastaavat miesten keskimääräisiä bonuksia esimiestasolla, Vaahtoniemi kertoo.

– Miesten ja naisten palkkaero ei siis ole kaventunut, vaan päinvastoin kasvanut.

Lasikattoilmiö kertoo siitä, että miesten ja naisten palkkaerot kasvavat sitä suuremmiksi, mitä korkeamman ansiotason tehtävistä on kyse.

Palkkaero näkyy koko alalla

Palkkahaarukalla 5 000–7 000 euroa naisten ja miesten 15 prosentin palkkaero on vajaan tuhannen euron luokkaa. Tässä palkkaluokassa työskentelee moni rahoitusalalla.

Miesten ja naisten palkkaero ei ole kaventunut rahoitusalalla – päinvastoin. iStock

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA teetti jäsenilleen Taloustutkimuksella viime vuonna palkkatutkimuksen. Sen mukaan miesten keskipalkka oli 5 599 euroa kuukaudessa ja naisten noin tuhat euro pienempi, 4 470 euroa kuukaudessa.

20 prosenttia korkeampia palkkoja

Rahoitusalalla maksetaan keskimäärin 20 prosenttia korkeampia palkkoja kuin muilla palvelualoilla.

Sekä miehet että naiset etenevät todennäköisimmin johtotehtäviin, jos heillä on korkeakoulutustausta.

Naiset siirtyvät useammin tehtävistä toiseen samalla tasolla, kun taas miehillä on enemmän ylennyksiä erityisesti johtotehtäviin.

Miehet ovat yliedustettuna suorittavalta tasolta esimiestehtäviin johtavissa ylennyksissä, sillä heidän suhteellinen osuutensa suorittavan tason tehtävistä on pieni.

Pankeissa eroa

Vaahtoniemen väitöstutkimuksesta selviää palkkaeroja myös eri pankkityyppien välillä.

Liikepankit maksavat korkeampia palkkoja työntekijöilleen kuin osuus- ja säästöpankit.

Osuus- ja säästöpankeissa työntekijöiden väliset palkkaerot ovat pienempiä.

Liikepankeissa bonuksia maksetaan useimmin johtotason työntekijöille, kun taas osuus- ja säästöpankeissa bonukset jakautuvat tasaisemmin.

– Bonusten jakautuminen eri tavalla eri pankkityypeissä oli yllättävää, sillä pankit toimivat hyvin samanlaisessa markkinaympäristössä. Ilmiö saattaakin johtua eroista pankkien yrityskulttuureissa, Vaahtoniemi sanoo.

Vaahtoniemi on käyttänyt tutkimusaineistonaan Elinkeinoelämän keskusliiton palkka-aineistoa vuosilta 1990–2014.

Vaahtoniemen väitöskirja Money, Merits and Gender: Essays on wage differentials tarkastetaan Vaasan yliopistossa perjantaina 30. syyskuuta.

Selaa avoimia työpaikkoja