Finland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Nuoret toivovat mutkattomia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita matalalla kynnyksellä

THL:n selvityksen mukaan nuorten väliset erot hyvinvoinnissa ja palveluihin pääsyssä lisäävät eriarvoisuutta.

Liikuntaluokkaa käyvä Ella Timonen asioi terveydenhoitaja Elisa Väyrysen luona.
Nuoret toivovat, että oman paikkakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut löytyisivät helposti yhdestä paikasta. Arkistokuva. Kuva: Silja Viitala / Yle

Nuoret toivovat, että oman paikkakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut löytyisivät helposti yhdestä paikasta ja apua voisi saada ilman ajanvarausta. Tiedot selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreesta selvityksestä (siirryt toiseen palveluun), joka on tehty osana kansallisen lapsistrategian toteutusta.

Nuorten toiveet palvelukynnysten madaltamiseksi ovat hyvin käytännönläheisiä, kuten toimintaympäristön kehittäminen viihtyisäksi ja turvalliseksi esimerkiksi niin, että tilassa olisi sohva ja seinällä juliste turvallisemman tilan periaatteista.

– Hyvinkin pienillä käytännön teoilla voi olla iso merkitys nuorille palvelun saavutettavuuden kannalta, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Katja Sankalahti tiedotteessa.

Hänen mukaansa tunteiden, kriisien ja ongelmien käsittelyä tulisi nuorten mielestä opetella esimerkiksi koulussa. Näin normalisoitaisiin avun hakemista ja madallettaisiin palveluun hakeutumisen kynnystä.

– Nuoret kokevat, että mitä enemmän tietoa on tarjolla esimerkiksi kouluissa, sitä hyväksyvämmin asioihin suhtaudutaan ja häpeä vähenee.

Pahoinvointi ja palveluihin pääsyn vaikeus korostuvat tietyissä ryhmissä

Kouluterveyskyselystä käy ilmi, että erityisesti tietyissä nuorten ryhmissä mielialaan liittyvät ongelmat ja vaikeudet päästä palveluihin ovat yleisiä.

Tällaisia ryhmiä ovat maahanmuuttajataustaiset, toimintarajoitteiset, kodin ulkopuolelle sijoitetut sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Heidän vastaustauksiaan on nyt tarkasteltu ensimmäistä kertaa rinnakkain kaikkien nuorten vastausten kanssa.

Myös sukupuolten välillä oli eroja. Tytöillä korostuvat henkinen pahoinvointi ja pojilla vaikeudet päästä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle, kuten koulupsykologille.

Nuorten väliset erot hyvinvoinnissa ja palveluihin pääsyssä lisäävät eriarvoisuutta. Haavoittuvuutta aiheuttavat yhteiskunnan arvot, syrjivät asenteet ja normit sekä rakenteet

Tutkimustulokset vahvistavat käsitystä siitä, että tällä hetkellä ne lapset, jotka ovat syystä tai toisesta muita haavoittuvammassa asemassa, eivät aina saa tarvitsemaansa tukea ja apua.