Lähiviikkojen aikana edus­kunnassa eletään ratkaisevia hetkiä hallituksen suuren hankkeen, sosiaali- ja terveyden­huollon uudistuksen kannalta. Ehkä jo ensi viikolla perustus­laki­valiokunta antaa arvionsa siitä, mitkä kohdat laki­esityksessä vaativat perustus­lain näkö­kulmasta korjauksia.