Finland

Perustuslakivaliokunta edellyttää muutoksia ravintolatukiin – hallituksen esitystä rukattava selvästi

Valiokunnan mukaan uudelleentyöllistämisen tukeminen ei saa riippua työsuhteiden muodosta.

Hallituksen esitystä ravintoloille myönnettävistä sulkemishyvityksistä on rukattava selvästi, jotta se voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, kerrotaan perustuslakivaliokunnan tänään valmistuneessa lausunnossa. Lausunto on toimitettu lakiesitystä puivalle talousvaliokunnalle.

Lausunnon mukaan esityksen ehdotus käyttää tämän vuoden tammi–helmikuun myyntiä vertailukohtana hyvityksen laskemiseen ei riitä.

– Ehdotettu sääntely jättää kokonaan perustuslakivaliokunnan lausunnossa edellytetyn kohtuullisen kompensaation ulkopuolelle sellaiset ravitsemisyritykset, joilla ei ole lainkaan myyntiä vertailukuukausina tammi–helmikuussa, kuten esimerkiksi kausiravintolat, lausunnossa sanotaan.

Olennaista olisi, että hyvitysten piiriin pääsisivät kaikki ne ravintolat, joiden kärsimät taloudelliset menetykset olisivat tapahtuneet ravintoloiden sulkemisen aikana.

Lisäksi valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että hyvitysten hakemista koskeva sääntely on esityksessä monimutkaista ja vaikeaselkoista, joten sen selventäminen olisi tärkeää varsinkin pienten yritysten ja niitä pyörittävien ihmisten kannalta.

– Talousvaliokunnan on selkeytettävä sääntelyä. Perustuslakivaliokunta painottaa myös riittävien resurssien osoittamista hyvitysten ja tukien hakemista koskeville tuki- ja neuvontapalveluille, lausunnossa lisätään.

Laaja-alaisempi tuki olisi ollut parempi

Esityksessä on mukana myös tukea ravintoloiden työntekijöiden uudelleentyöllistämistä varten. Tuhannen euron tukisumma maksettaisiin jokaisesta työntekijästä, jolle yritys maksaa vähintään 2 500 euroa palkkaa kolmen kuukauden aikana siitä lukien, kun ravintolat kesäkuun alussa aukeavat. Tukea kuitenkin saisi enintään työntekijämäärästä, jonka yritys on laskennallisesti työllistänyt kokoaikaisessa työsuhteessa tämän vuoden helmikuussa.

Lausunnossa perustuslakivaliokunta evästää talousvaliokuntaa varmistamaan, että tuki kohdistuu ravitsemisyrityksiin työsuhteiden muodosta riippumatta.

Vaikka valiokunta katsoo esityksen olevan perusratkaisuiltaan ja tukimääriltään hyväksyttävissä, se olisi suosinut laaja-alaisempaa tukea.

– Elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan näkökulmasta perustellumpaa olisi kuitenkin ollut pyrkiä rajoitusten aiheuttamat tappiot ja kustannukset paremmin huomioivaan ja kattavampaan hyvittämiseen nyt ehdotetun verraten suppean ja erityislaatuisen kohtuullisen hyvityksen asemesta, lausunnossa sanotaan.

Football news:

Kike Of Setian: I understand less and less VAR
MATIC has extended his contract with Manchester United until 2023
With the death of Morricone, part of the world's cinema goes. De Laurentiis on the composer
Josep Bartomeu: Setien is doing a great job. We have full confidence in him
Pique on La Liga: Barca do not like to fall behind, but we have made every effort to change the situation
Pep Pro 0:1 with Southampton: city liked the Game, but it's not enough to win
Mandzukic is Interesting to Fenerbahce and Galatasaray. It is also claimed by Loco and Milan