Finland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Raportti: 51 prosenttia Suomalaisista uskoo, että robotiikka ja tekoäly turvaavat työllisyyttä pitkällä aikavälillä

Suomalaisten suhtautuminen tekoälyyn, robotteihin sekä tieteen ja teknologian kehitykseen on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Suomalaisista 51 prosenttia katsoo, että robotiikka ja tekoäly turvaavat pitkällä aikavälillä työllisyyttä, vaikka ne ensi vaiheessa vähentävätkin työpaikkoja. 20 prosenttia on toista mieltä.

”Taloustieteen tutkimuskirjallisuus antaa vahvan tukensa suomalaisten enemmistön näkemyksille: koneet eivät tee ihmisiä tarpeettomiksi, vaan mahdollistavat keskittymisen ihmiselle ominaisen osaamisen alueille, kuten ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ei-rutiininomaisiin tehtäviin, jotka edellyttävät havaitsemista ja hienomotoriikkaa. Ekonomistit näkevät automaation myös tärkeänä tuottavuuskasvun ja siten hyvinvoinnin lähteenä”, sanoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen tiedotteessa.

Tulokset perustuvat 2 074 henkilön antamiin vastauksiin.

Luotto robotiikkaan ja tekoälyyn on kasvanut neljässä vuodessa

Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

Yli puolet (52 prosenttia) suomalaisista luottaa tieteen kykyyn ratkaista useimmat nykypäivän ongelmat, ja vain neljäsosa (25 prosenttia) ei luota. Erityisen optimistisesti tieteeseen ja teknologiaan suhtautuvat miehet, nuoret ja korkeasti koulutetut.

Tekoälyn ja robotiikan tuomiin mahdollisuuksiin erityisen myönteisesti puolestaan suhtautuvat ne, jotka ovat työssään jo valmiiksi tekemisissä tekoälyn ja robotiikan kanssa.

Heistä peräti 80 prosenttia pitää todennäköisenä, että robotit ja tekoäly helpottavat ja tehostavat omaa työtä. Koko väestöstä näin ajattelee 34 prosenttia.

Usko tieteen ja tekniikan ratkaisukykyyn oli heikoimmillaan talvella 2011

Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus

”Tulosten valossa näyttää selvältä, että kokemukset robotiikan ja tekoälyn soveltamisesta omaan työhön ovat valtaosaltaan myönteisiä – ja oman kokemusperäisen tiedon lisääntyessä myönteisten teknologianäkemysten voi arvioida lisääntyvän myös tulevaisuudessa”, sanoo Kurronen.