Finland
This article was added by the user Anna. TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Saamelaiset | Hallitus asetti saamelaisten totuus- ja sovintokomission: ”Tulee varmasti nostamaan esille kipeitä muistoja”

Komission tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi.

Pääministeri Sanna Marin valmistautui Ylen pääministerin haastattelutuntiin Kesärannassa Helsingissä 24. lokakuuta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoo torstaina järjestettävässä tiedotustilaisuudessa uudesta saamelaisten totuus- ja sovintokomission nimittämisestä.

Tiedotustilaisuudessa ovat puhumassa myös saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sekä kolttien kyläkokouksen luottamusmies Veikko Feodoroff.

Tiedotustilaisuudessa puhutaan suomea sekä kolmea eri Suomessa puhuttavaa saamen kieltä.

Valtioneuvosto asetti torstaina saamelaisten totuus- ja sovintokomission valtioneuvoston yleisistunnossa.

”Asiaa on valmisteltu neljän vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa", pääministeri Marin kertoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa komission työ tulee olemaan monessa suhteessa ainutlaatuinen ja historiallinen projekti Suomessa. Komission työllä halutaan edistää saamelaisten parempia mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää omaa kieltä ja kulttuuriaan.

”Alkuperäiskansat ovat kokeneet ja kokevat rasismia ja syrjintää monissa maissa, myös viranomaisten taholta”, Marin sanoi.

”Komission työ tulee varmasti nostamaan esille kipeitä muistoja sekä yksilötasolla että kollektiivisesti. Siksi saamelaisten psykososiaalista tukea on valmisteltu huolellisesti ennen prosessin käynnistämistä ja sitä tarjotaan saamen kielellä”, hän kertoi.

Marin toivoo, että komission työn seurauksena vuoropuhelu ja luottamus saamelaisten ja valtion välillä lisääntyy.

”Vain ymmärtämällä mitä saamelaiset ovat kokeneet, voimme aidosti löytää ratkaisuja tulevaisuuteen”, Marin sanoi ja kiitti lopuksi kolmella eri saamen kielellä.

Tuomas Aslak Juuson mukaan komission asettamisen myötä käynnistyy merkittävä työ saamelaisten kohtaaman syrjinnän sekä valtion sulauttamispolitiikan aiheuttamien seurauksien selvittämiseksi.

”Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien tunnustaminen ja toimeenpano takkuaa Suomessa edelleen. Toivon, että tämän raskaan prosessin läpikäymisestä seuraa konkreettisia toimenpiteitä, jotka aidosti edistävät saamelaisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa”, Juuso totesi.

Veikko Feodoroffin mukaan komissio tulee tekemään tärkeää ja samalla raskasta työtä.

”Komission työn alkaessa on jo useamman vuoden huolellinen valmistelutyö saamelaisten ja valtion välisen ymmärryksen ja luottamuksen lisäämiseksi takana. Toivomme komission työlle menestystä ja riittäviä resursseja onnistumisen turvaamiseksi”, Feodoroff sanoi.

Komission tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Siihen kuuluu viisi komissaaria, joista kaksi on asetettu valtioneuvoston esityksestä, kaksi saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi kolttien kyläkokouksen esityksestä.

Komission jäsenet ovat väitöskirjatutkija, oikeustieteiden kandidaatti Heikki J. Hyvärinen, hallintotieteiden maisteri Irja Jefremoff, arkkipiispa emeritus, teologian tohtori Kari Mäkinen, työelämäprofessori, oikeustieteen tohtori Hannele Pokka, filosofian maisteri Miina Seurujärvi.

Saamelaisten asema alkuperäiskansana on turvattu Suomessa perustuslaissa. Perustuslain mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.