Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kommentoi tiedotteessaan neuvotteluita, joita se on käynyt aluehallintovirastojen kanssa tartuntatautilain uusien toimivaltuuksien soveltamisesta ja tulkinnasta.

Kyse on niin sanotusta salikiistasta, eli STM:n ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston erilaisista tulkinnoista kuntosalien ja muiden yksityisten yritysten tilojen sulkemistarpeen suhteen. Avi tiedotti tiistaina, että se pitää aiemman päätöksensä voimassa ja ennallaan, eli kuntosalit voivat olla pääkaupunkiseudulla auki, kunhan tiloissa ei ole samaan aikaan yli kymmentä asiakasta.

”STM ja aluehallintovirastot ovat keskustelleet erityisesti tartuntatautilain 58g §:n tulkinnasta. Keskusteluissa on todettu, että lainsäädäntöä on mahdollista tulkita eri tavoin. STM:n näkemyksen mukaan lähtökohtana tulisi olla se tulkintavaihtoehto, joka parhaiten varmistaa ihmisten hengen ja terveyden suojaamisen sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikin käytettävissä olevin välttämättömin ja oikeasuhtaisin keinoin sekä perustuu parhaaseen saatavilla olevaan tietoon”, ministeriö toteaa tiedotteessaan.

”Aluehallintovirasto on toimivaltaisena viranomaisena tehnyt päätöksensä itsenäisesti”, STM korostaa.

Ministeriön tiedotteen mukaan ”STM ja aluehallintovirastot jakavat näkemyksen epidemiatilanteen vakavuudesta ja viranomaisten velvollisuudesta toimia parhaansa mukaan kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi”. Osapuolet ovat kuitenkin erimielisiä siitä, mihin tehty lainsäädäntö antaa mahdollisuuden ja velvoittaa.

”STM harkitsee parhaillaan tarvetta lainsäädännön täsmentämiselle, jotta toimeenpano paremmin vastaisi lainsäätäjän tahtoa”, ministeriö kertoo.

Tiedotteessa todetaan, että tartuntatautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat STM:lle. Ministeriön on huolehdittava muun muassa valtakunnallisen ohjeistuksen avulla siitä, että hyvän hallinnon periaatteet ja perusoikeudet toteutuvat sovellettaessa tartuntatautilain mukaisia valtuuksia.

Aluehallintoviraston vastuulla on tehdä varsinaiset päätökset muun muassa tilojen käytön edellytyksistä tai sulkemisesta alueellaan.

”STM on tartuntatautilain mukaisessa roolissaan antanut aluehallintovirastoille ohjausta päätöksentekoa varten tilanteessa, jossa valtakunnallinen tartuntojen ilmaantuvuus on pandemia-ajan korkeimmalla tasolla ja muuntoviruksen helpomman tartuttavuuden uhka valtakunnallisesti ja erityisesti HUS-alueella on ilmeinen”, ministeriö kertoo.