Kotitalouksien pitkään kasvanut velkaantuneisuus uhkaa heikentää Suomen kykyä selviytyä tulevista talouskriiseistä, arvioi Suomen Pankki.

Viime kesästä saakka vilkastunut asuntoluotonanto on kasvattanut kotitalouksille kertynyttä velkataakkaa, ja uusien asuntolainojen keskikoko on kasvanut.

Pitkiä asuntolainoja nostetaan Suomen Pankin mukaan enemmän kuin koskaan. Lisäksi entistä suurempi osa uusien asuntolainojen määrästä on Suomen Pankin mukaan myönnetty ihmisille, joilla on runsaasti velkaa tuloihin nähden.

”Rahoitusvakauden näkökulmasta suomalaisten lisääntynyt velkaantuminen ja erityisesti pitkien asuntolainojen yleistyminen on huolestuttavaa”, Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen sanoo tiedotteessa.

Suomen Pankin mukaan kotitalouksien suureen velkaantumiseen liittyviä riskejä pitäisi pienentää tuloihin sidotulla velkakatolla ja rajoittamalla uusien asuntolainojen enimmäispituutta.

”Kotitalouksien yhä lisääntynyt velkaantuminen ja uusien asuntolainojen ehtojen löystyminen kasvattavat uusien makrovakausvälineiden tarvetta. Velkakatto ja asuntolainojen pituusrajoitus tulisi saada viipymättä käyttöön lainaehtojen höltymisen pysäyttämiseksi.”

Nykäsen mukaan uudet makrovakausvälineet pitäisi kohdistaa sekä pankkien että muiden lainanantajien myöntämiin luottoihin.

Suomen Pankki toteaa myös taloyhtiölainojen osuuden kotitalouksien velasta kasvaneen edelleen. Nykänen toteaa taloyhtiölainojen voivan hämärtää asunnonostajien käsitystä asumisen kokonaismenoista, mikä puolestaan saattaa houkutella ostamaan omaan maksukykyyn nähden liian kalliita asuntoja.

Taloyhtiölainojen enimmäisosuuden ja -pituuden rajoittaminen suitsisi Suomen Pankin mukaan isoimpien taloyhtiölainojen myöntämistä. Suomen Pankki katsoo, että asuntojen hankintaan käytettäviä taloyhtiölainoja pitäisi säännellä mahdollisimman samalla tavalla kuin asuntolainoja.

Nykänen toteaa suomalaisten pankkien olevan vakavaraisia, ja ne ovat kyenneet pandemiankin aikana antamaan luottoa yrityksille ja kotitalouksille. Suomen Pankki muistuttaa Suomessa toimivien pankkien olevan alttiita Pohjoismaiden asuntomarkkinoiden riskeille. Asuntojen hintojen nousu lisää asuntomarkkinoiden epätasapainoja Suomen Pankin mukaan etenkin Ruotsissa ja Norjassa.