Finland

Tällaisia leikkauksia VM esitti kehysriihen alla: kehitysyhteistyö, ulkovartiolaiva, liikennehankkeet...

Valtiovarainministeriön virkamiehet laativat kehysriiheen leikkauslistan, jota noudattamalla oltaisiin voitu pysyä menokehyksissä.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen.­

Valtiovarainministeriö esitti hallituksen kehysriihen alla muun muassa 50 miljoonan euron leikkauksia kehitysyhteistyöhön vuosina 2022 ja 2023. Asia käy ilmi ministeriön virkamiesten valmistelemasta leikkauslistasta, jonka tavoitteena oli mahdollistaa kehyksissä pysyminen.

Hallitus päätti kehysriihessä yhteensä 370 miljoonalla euron leikkauksista. Riihen yhteydessä kerrottiin, mihin ministeriöihin leikkaukset kohdistuvat, mutta tarkkoja leikkauskohteita ei eritelty. Keskiviikkona valtioneuvosto julkaisi alustavan ehdotuksen siitä, miten leikkaukset voitaisiin toteuttaa.

Valtiovarainministeriön (VM) lista ei toteutunut.

Ministeriö siis esitti kehitysyhteistyöhön 50 miljoonan euron leikkauksia vuosina 2022–2023. Ulkoministeriön hallinnonalaan, eli käytännössä kehitysyhteistyöhön, kohdistuvat leikkaukset ovat jäämässä 35 miljoonaan.

Tämän lisäksi VM esitti, että vielä nimeämättömistä liikennehankkeista olisi säästetty 120 miljoonaa vuonna 2023. Liikenne- ja viestintäministeriölle kohdistettiin lopulta 110 miljoonaan säästöt, jotka on tarkoitus ottaa kokonaisuudessaan väyläverkon kehittämisestä.

Rajavartiolaitoksen hankinnoista VM olisi säästänyt 120 miljoonaa hankkimalla vain yhden uuden ulkovartiolaivan kaavailtujen kahden sijaan.

Puolustusministeriön ja/tai puolustusvoimain vielä kohdentamattomien kertahankintojen alentamisella olisi VM:n suunnitelmien mukaan säästetty 5 miljoonaa vuonna 2022 ja 15 miljoonaa vuonna 2023.

Luonnonsuojelurahoituksesta ja vesiensuojelun tehostamisohjelmasta VM olisi säästänyt ensi vuonna 12 miljoonaa ja sitä seuraavana 19 miljoonaa. Luonnonvara- ja biotalousrahoituksesta taas olisi leikattu ensi vuonna 10 miljoonaa ja sitä seuraavana vuonna 8 miljoonaa.

Eri puolille suunnatut indeksijäädytykset olisivat tuoneet VM:n kaavailuissa 96 miljoonan säästöt sekä ensi vuonna että sitä seuraavana.

Kuntien valtionosuuksista VM olisi lohkaissut 245,7 miljoonaa ensi vuonna ja 195,7 miljoonaa sitä seuraavana. Tässä täytyy huomioida valtionosuuksiin tänä vuonna tullut kertaluonteinen 300 miljoonan korotus sekä sote-uudistus, joka vaikuttaa palvelujen rahoitukseen vuonna 2023.

Hallituksen tulevaisuusinvestointeja poistamalla VM olisi säästänyt 300 miljoonaa.

Football news:

Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs
Alba-player of the match Spain - Poland. He has 1 selection and 83 accurate passes