Sillä, kuinka paljon pankkia sakotetaan rikkeistä, näyttää riippuvan siitä, kuinka paljon naisia sen hallituksessa istuu.

Harvard Business Review:ssa julkaistussa jutussa kerrotaan Barbara Casun ja neljän muun tutkijan City University of Londonissa tekemästä tutkimusartikkelista, jossa he tarkastelivat suurien eurooppalaisten pankkien saamia sakkoja, sekä kyseisten pankkien johtoportaan ja hallitusten sukupuolijakaumaa.

Selvisi, että pankit, joissa oli enemmän naisjohtajia, saivat muita vähemmän rikkeistä ja petoksista seuranneita sakkoja ja saadut sakot olivat keskimäärin muita alhaisempia.

Artikkelin mukaan pankit, joissa naisten määrä johdossa oli korkea, säästivät sakoissa keskimäärin 7,8 miljoonaa dollaria vuodessa.

Artikkelissa tarkasteltiin sakkoja, jotka Yhdysvallat ovat määränneet eurooppalaisille pankeille vuoden 2008 jälkeen. Casunin mukaan Yhdysvaltojen määräämiä sakkoja tarkasteltiin helposti saatavilla olevan datan vuoksi. Lisäksi haluttiin varmistaa, ettei data ole esimerkiksi lobbaamisesta tai sääntelystä johtuen vinoutunutta.

Artikkelissa tarkasteltiin sakkoja, jotka liittyivät esimerkiksi rahanpesuun, markkinoiden manipulointiin, veropetokseen ja työntekijöiden syrjintään.

Tutkimusartikkelin johtopäätös oli, että pankit, joissa on enemmän naisia hallituksessa, tekevät vähemmän petoksia. Casun mukaan tutkimuksessa onnistuttiin esittämään suhde näiden kahden tekijän välillä, mutta myös kausaliteetti, eli syy-seuraussuhde.

Tutkimusartikkelin mukaan naisten määrä korreloi pankin toimintaan siinä tapauksessa, jos määrä johdossa nousee tarpeeksi isoksi. Jos johtoportaassa istuu yksi nainen, suurta muutosta syntyy harvemmin.

Artikkelin mukaan pankin hallituksessa tarvitaan vähintään kolme naista muuttamaan sen dynamiikkaa ja toimintatapoja. Vaikutus oli vahvempi, mikäli naisia esiintyi sekä pankin johdossa että hallituksessa.