Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut niin kutsutun eläkeputken muokkaamisesta ovat kaatuneet. Kun ratkaisua ei neuvotteluissa syntynyt, päätös ja järjestelmän mahdollinen uudistaminen siirtyvät Sanna Marinin (sd) hallitukselle.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies pitää neuvottelujen kaatumista valitettavana. Tavoitteena oli nostaa työllisyysastetta ja parantaa julkista taloutta.

"Tutkimustieto kertoo, että eläkeputken lopettamisella olisi ollut ikääntyneiden työllisyyttä merkittävästi parantava vaikutus. Lisäksi ikääntyneiden työntekijöiden työmarkkina-asemaa olisi parannettu”, Häkämies arvioi tiedotteessa.

Häkämiehen mukaan ”EK:n näkökulmasta yrityksille yritettiin sälyttää kohtuuttomia rasitteita."

EK odottaa, että hallitus tekee päätöksensä työllisyyden nostaminen ja yritysten kilpailukyky mielessä.

Myös palkansaajia neuvotteluissa edustaneet SAK, Akava ja STTK ovat pettyneitä neuvottelujen kariutumiseen. Palkansaajilla oli ehdotus, jonka tärkein kokonaisuus liittyi työttömien lisäpäiväratkaisuun ja muutosturvan parantamiseen. Irtisanottujen työllistymistä olisi nopeutettu lisäämällä koulutusta, pidentämällä työllistymisvapaata ja nopeuttamalla työnhaun aloitusta jo irtisanomisaikana.

Muutosturvakoulutuksen kesto olisi palkansaajien ehdotuksessa pidentynyt työsuhteen pituudesta riippuen kahteen tai kolmeen kuukauteen, järjestöt toteavat yhteisessä tiedotteessaan.

Keskusjärjestöt neuvottelivat ratkaisusta viikonloppuna ja maanantaina. Hallitus oli antanut työnantajia ja palkansaajia edustaville järjestöille tehtävän etsiä keinoja, joilla olisi voitu nostaa yli 55-vuotiaiden työllisyysastetta. Tavoitteena on etsiä keinoja työssä jaksamisen parantamiseen.