Finland
An article was changed on the original website

Työterveyslaitoksen arkkitehti syyttää Helsinkiä ison rakennusyhtiön suosimisesta – YIT suunnittelee satojen asuntojen rakentamista Meilahteen, mutta naapuritaloon kaavoittaja vänkää hotellia

Kokonaisen korttelin uudistaminen ei ole helppo juttu Helsingin kantakaupungissa. Töölöntullin suuren korttelin kiinteistöjen omistajat haluavat muuttaa tyhjentyneitä, huonokuntoisia toimistojaan ja oppilaitoksia mieluimmin asunnoiksi.

Korttelin tarina kertoo siitä, että eri osapuolten näkemykset vaihtelevat ja kiistoja syntyy kaavoittajien kanssa.

Kaavamuutoksia valmisteltaessa kaupunki arvioi erilaisia tarpeita, mutta kiinteistöjen omistajat odottavat, että sekä isoja rakennusyhtiöitä että pienempiä toimijoita kohdellaan tasapuolisesti.

Kun Töölön rapistunut uimahalli haluttiin korjata, alkoi Topeliuksenkadun, Töölöntullinkadun ja Stenbäckinkadun rajaaman korttelin uudistaminen. Kaupunki antoi urheilutaloyhtiölle yli 4 miljoonan lainan, ja opetus- ja kulttuuriministeriöltä tuli lähes miljoonan euron avustus. Peruskorjaus on jo käynnissä, ja halli avautuu uudelleen syksyllä 2019.


Mainos (Teksti jatkuu alla)

Mainos päättyy


Saman rakennuskokonaisuuden tyhjentyneet toimistokerrokset tarvitsisivat myös täysremontin, sillä Työterveyslaitos (TTL) on muuttanut rakennuksesta naapuritontille jo kauan sitten.

Samalla kaupunki päätti, että arkkitehti Einari Teräsvirran suunnitteleman ja vuonna 1967 valmistuneen kolmikulmaisen näyttävän rakennuksen julkisivut suojellaan. Kaupunki myönsi toimistokerrosten omistajalle Senaattikiinteistöille poikkeusluvan muuttaa Topeliuksenkadun puolen opiskelija- ja senioriasunnoiksi, jotta korjaukseen löytyisi varoja.

Pian sen jälkeen valtionyhtiö myi hankkeen yksityisten sijoittajien Helsingin TOP 41 oy:lle.

Helsingillä ei ollut vielä periaatteita siitä, miten vanhoja asemakaavoja muutetaan uutta käyttötarkoitusta varten, kun korttelin ensimmäisen tontin uudistaminen alkoi. Pian tämän jälkeen ne lyötiin lukkoon kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Päätökseen lisättiin, että muutoksia on mahdollista käsitellä myös yksittäisinä tapauksina.

Työ eteni ja kaavoittajat arvioivat, että kortteliin voitaisiin saada noin viisisataa uutta asuntoa.

Alkuun yhteistyö sujui jouhevasti kiinteistöjen omistajien kanssa. Yksi niistä on rakennusyhtiö YIT, jolle kaupunki myi aiemmin yli 14 miljoonalla eurolla Markkinointi-instituutin tontin Töölöntullinkadulta. Sisäilmaongelmista kärsivälle suurelle kiinteistölle kaavailtiin purkulupaa, ja tontille tuntuvasti lisää rakennusoikeutta. Eli kaikkiaan noin paria sataa uutta asuntoa.

Myös kiinteistöyhtiö Töölöntullinkatu 8 halusi muuttaa omistamansa osan toimistokerrokset asunnoiksi, sillä vain sisäseinä erottaa sen uimahallin puolen osasta. Töölöntullinkadun puoleisen osan omistaa Työterveyslaitos, Tehy ja kuusi ammattiliittoa.

Tiloissa on ollut pitkään vuokralaisena Helsingin Aikuisopisto, joka on irtisanonut sopimuksensa ja muuttaa Runeberginkadulle Chydeniaan.

Kiinteistöyhtiö perusteli ehdotustaan kaavoittajille sillä, että Töölöntullinkatu on rauhallinen, ja korttelin sisällä on pihakansi.

Jos kiinteistö halutaan muuttaa asunnoksi, siinä on oltava jonkinlainen piha-alue. Lisärakennukselle olisi tontilla tilaa, ja sen asuntoihin olisi mahdollista rakentaa myös parvekkeita.

”Vain rakennusoikeuden lisääminen tekee talon korjaamisen mahdolliseksi eli sillä tavoin pystytään kattamaan kustannukset”, sanoo tilasuunnittelupäällikkö, arkkitehti Eero Palomäki Työterveyslaitoksesta.

Kiinteistöyhtiö teetti kaavoittajien vaatimia selvityksiä ja suunnitelmia. Kaavoittaja valitsi neljästä lisärakentamisvaihtoehdosta yhden, jota työstettiin eteenpäin.

”Asunnot tuntuivat sopivalta, ja lisäosan julkisivuja ehdittiin sovitella jo yhteen professori Hannu Huttusen YIT:n tontille suunnittelemien kolmen uuden asuinrakennuksen kanssa niin, että kaupunkikuvasta saataisiin yhtenäinen”, Palomäki kertoo.

Sitten kaavoittajan mieli muuttui. Sitä perusteltiin sillä, että ”pihajärjestelyjä ei asumisen suhteen pystytä järjestämään tyydyttävästi”.

Aiemmat, jo kertaalleen hylätyt hotellisuunnitelmat kaivettiin naftaliineista. Seuraavaksi yhtiötä pyydettiin teettämään suunnitelmat hotellista, vaikka naapurissa on 11-kerroksinen tornihotelli.

”Yhä uudelleen tuli pyyntöjä lisäselvityksistä ja suunnitelmista, vaikka ne oli lähetetty kaavoittajille annetun aikataulun puitteissa. Suunnitelmiimme ei siis oltu tutustuttu lainkaan. Aina tuli lisäpyyntöjä hyvinkin yksityiskohtaisista selvityksistä, joita tavallisesti vaaditaan vasta rakennuslupavaiheessa. Tämä kaikki ihmetytti todella”, kuvaa Palomäki, jolla on kokemusta asioinnista muidenkin kaupunkien kanssa.

Kantakaupunkitiimin päällikkö Hanna Pikkarainen pitää hotellia hyvänä vaihtoehtona, sillä se vastaa keskusteluperiaatteita, joissa korostetaan, että kantakaupungissa tarvitaan myös hotelleja ja toimistoja.

Tosin hotellista tulisi pienehkö. ”Kyllä sairaala-alueen tuntumassa saattaisi olla kysyntää”, hän arvelee.

Palomäen mielestä Helsingin kaupunki ei kohtele toimijoita tasaveroisesti.

”YIT saa tehdä mitä halua. Siltä vaaditaan vain 280 kerrosneliötä liiketilaa kolmeen uuteen asuintaloon, meiltä monta kertaa enemmän.”

Kiistan vuoksi kaupunki Pikkarainen ilmoitti Työterveyslaitoksen Palomäelle viikko sitten, että aikataulusyistä Töölöntullinkatu 8:n tontti joudutaan nyt jättämään pois kaavoitettavasta kokonaisuudesta”.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tapausta tänään tiistaina.

Työterveyslaitoksen Palomäki kysyy: ” Mitä jos hotellibuumi laantuu. On myös riski, että lähinaapurit tekevät kaavasta valituksen, jonka käsittely saattaa viedä vuoden pari. Siksikin ostajaa on vaikea löytää.”

Suojelutalon peruskorjaaminen toimistoiksi tulee Palomäen mukaan taas maksamaan niin paljon, että vuokrat nousevat aivan liian kalliiksi alueen hintatasoon verrattuna.

Pahimmillaan voi käydä niin, että kun tontin vuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa päättyy vuonna 2020, tonttivuokra nousee merkittävästi, mutta osa rakennuksesta ränsistyy tyhjillään.

Lautakunnan jäsen Kaisa Hernberg (vihr):

”Olisi ikävää, jos osa suojeltavasta rakennuksesta jää tyhjilleen. On tuhlausta jättää arvokas rakennus ränsistymään, koska korjaus on kallista. Tämä on erikoinen tilanne. Jännitteitä näyttää olevan osapuolten välillä.

”Lautakunta on tietoinen tilanteesta ja sillä on halukkuutta löytää ratkaisu. Ehkä sitä ei saada kuitenkaan aikaan samassa aikataulussa kuin korttelin muiden rakennusten kaavoitusta. Kantakaupungissa on polttava kysyntä asunnoista, ja täydennysrakennuskaavoja tehdäänkin nyt paljon.”

Lautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava (kok):

”On valitettavaa, jos pala kaava-alueesta jää pois. Virkamiesten pitäisi käsitellä suurempia kokonaisuuksia. Kun konversaatioperiaatteista päätettiin, ehdotin Osmo Soininvaaran (vihr) kanssa, että käyttötarkoitus- ja kaavamuutosasioista päätettäessä olisi kohtuullista, että käytetään myös tapauskohtaista harkintaa. Tämä hyväksyttiin.

Nyt olisi hyvä jos toimijat, virkamiehet ja päättäjät istuisivat pyöreän pöydän ääreen ja kävisivät tämän sotkuisen vyyhdin läpi.

Mutta sekin on pidettävä mielessä, että kantakaupungissa tarvitaan asuntojen lisäksi toimitiloja, jotta saadaan työpaikat pysymään.”

Lautakunnan jäsen Eveliina Heinäluoma (sd):

”Tilanne on hankala, koska toimija ja kaavoittajat ovat ilmeisesti menettäneet keskusteluyhteyden. On tarpeetonta, että tässä loppuvaiheessa yhden tontin kaavoitus menee jäihin ja putoaa pois suuremmasta kokonaisuudesta. Tätä ennen hakija on tehnyt mittavan pohjatyön ja teettänyt paljon selvityksiä ja suunnitelmia.

On tuntunut siltä, että lautakunnassa virkamiehet ovat välillä antaneet ristiriitaista tietoa asioista ja perusteluista.”

Football news:

Lampard on 3-0 with Watford: a dry Win at home, three goals scored-Chelsea played very well
Pulisic on 3-0 with Watford: Chelsea needed this win. We are confident that we can get into the top 4
Rebic scored 9 goals for Milan in 11 Serie A matches
Mikel Arteta: getting Arsenal into the Champions League seemed impossible a few weeks ago
Бав Bayern won the gold double in Germany for the 13th time
Neuer provided an assist in the German Cup final with Bayer
Sarri about 4:1 with Torino: Juve had a false sense of security after a couple of goals