Finland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Vaasan hallinto-oikeus: Paltamon sellutehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa pysyy voimassa muutamin muutoksin

Paltamoon suunnitellun sellutehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa pysyy voimassa. Vaasan hallinto-oikeus on ratkaissut valitukset, jotka koskivat tehtaan toimintaa Oulujärven Paltaselän rannalla.

Ilmakuvaa Kaicell Fibersin suunnitellun tehtaan paikan ympäristöstä
Ilmakuvaa Kaicell Fibersin suunnitellun tehtaan paikan ympäristöstä

Vaasan hallinto-oikeus on pitänyt voimassa KaiCell Fibers Oy:n Paltamon sellutehtaalle myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan muutamin muutoksin. Hallinto-oikeus antoi asiassa ratkaisunsa torstaina 29. syyskuuta.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2020 antamasta vesilain ja ympäristösuojelulain mukaisesta lupapäätöksestä tehtiin kymmenen valitusta. Valituksissa vaadittiin aluehallintoviraston päätöksen kumoamista tai muuttamista. Valittajina oli yksityishenkilöitä, luonnonsuojelu- ja ympäristöyhdistyksiä ja ammattikalastajia.

Lue lisää: Paltamoon nousemassa sellutehdas, joka sai nyt ympäristöluvan – alun perin sen tarkoitus oli tuottaa uudenlaista kuitua tekstiiliteollisuuteen

Valitusten johdosta hallinto-oikeus muutti yhtä aluehallintoviraston päätöksen lupamääräystä ja korvauksia koskevaa päätöksen liitettä sekä lisäsi päätökseen yhden lupamääräyksen.

Muutettuun lupamääräykseen lisättiin selvitysvelvoite Oulujärveen johdettavien jäähdytysvesien lämpöpäästön raja-arvon saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Lisätyssä lupamääräyksessä asetettiin velvoite selvittää jätevesien vaikutusta Oulujärven säännöstelyluvan mukaisen alarajan tilanteessa.

Korvauksia koskevia määräyksiä muutettiin kahden kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamisen johdosta.

Muutoin valitukset hylättiin siltä osin kuin ne koskivat toiminnan järjestämistä ja siitä aiheutuvia päästöjä. Hallinto-oikeus piti asiassa esitettyjä selvityksiä riittävinä asian ratkaisemiseksi ja viranomaisten menettelyä lainmukaisina.

Hallinto-oikeus katsoi, että tehtaan päästöt eivät lupamääräysten mukaisesti toimittaessa ennalta arvioiden aiheuta Oulujärven vesimuodostuman ekologisen tilan huononemista eivätkä luvan myöntämisen estävää vesistön merkittävää pilaantumista Oulujärven Paltaselällä.

Myöskään korvausten määräämisen perusteena olevan vahinkoalueen laajentamiselle ei ollut oikeuden mukaan perusteita.

KaiCell Fibers Oy:n sellutehdas on suunnitteilla Kajaanintien varteen keskelle raaka-ainevaroja. Kuva: Tanja Ylitalo / Yle

KaiCell Fibers Oy:n toimitusjohtaja Hannu Heikkinen arvioi viime vuonna, että sellutehtaasta voidaan tehdä investointipäätös vuoden 2022 loppupuolella, jos ympäristöluvasta ei valiteta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tällöin tehdas käynnistyisi aikaisintaan vuoden 2025 aikana.

Suunniteltu tehdas käyttäisi 3,5 miljoonaa kuutiota mänty- ja koivukuitua lähialueelta. Lopputuotteena tehtaalta tulisi 500 tonnia mäntysellua ja 100 tonnia koivusellua vuosittain.